kelvinstraatVraagt u zich wel eens af wat een Zoetermeerse straatnaam betekent? Welk verhaal zit er achter dat blauwe straatnaambord? In de straatnaam van de week gaan wij op zoek naar de informatie achter het blauwe bordje bij u in de straat. Deze week de Kelvinstraat in de wijk Seghwaert.

De Kelvinstraat bevindt zich samen met Franklinstraat, Wattstraat, Stephensonstraat en de Marconistraat op bedrijventerrein Zoeterhage. Deze straten zijn vernoemd naar wetenschappers die in de periode van 1706 tot 1937 essentieel zijn geweest voor de wetenschap.

 Kelvinstraat naambordje Kelvinstraat rest

 

De Kelvinstraat is vernoemd naar de Britse fysicus William Thomson (1824-1907). William Thomson werd voor zijn prestaties in 1892 in de adelstand verheven met de titel Baron Kelvin of Largs. Kelvin is de naam van het park Kelvin Grove die nabij de universiteit te Glasgow was waar Thomson werkzaam was. Het woord 'grove' betekent: een klein bos zonder kreupelhout. Dit park is genoemd naar de rivier Kelvin die er doorheen stroomt. Largs is een kleine plaats in Schotland waar hij door middel van het baronschap eigenaar van werd. William werd dus vooral bekend onder de naam Lord Kelvin.

Rivier de Kelvin met universiteit van KelvinHet gebied waar Kelvin vooral grote sporen in heeft verdiend is de natuurkunde. Hij was op verschillende gebieden een pionier. Een groot aantal natuurkundige verschijnselen zijn dan ook naar Kelvin genoemd. De kelvin (symbool: K) is de eenheid van thermodynamische temperatuur, 0 K is hierbij gelijk aan het absolute nulpunt, de laagste temperatuur die theoretisch bereikbaar is. 0 graden Celsius is omgerekend 273 Kelvin, het vriespunt van water.

William Thomson komt uit een gezin met 6 kinderen. Hij was het vierde kind en de tweede zoon. Toen hij net zes jaar was, stierf zijn moeder. Zijn vader was boer die geïnteresseerd was in wiskunde. Op zijn 24e begon deze aan een studie in de wiskunde en hij werd na afstuderen wiskundeleraar. William en zijn oudere broer werden door hun vader onderwezen. De oudste kinderen, die 7 tot 10 jaar met de jongsten scheelden, ontfermden zich over de jongste kinderen.

Toen William 10 jaar was ging hij aan de Universiteit van Glasgow studeren. Het was gebruikelijk in die tijd om op die leeftijd aan de universiteit te studeren. Hij werd op zijn 22e hoogleraar aan deze universiteit. Pas in 1899, 53 jaar later, stopte hij met deze functie.

Portret Kelvin op 2 leeftijden copySamen met Faraday was hij verantwoordelijk voor de introductie van het concept van een elektromagnetisch veld. In de thermodynamica assimileerde en ontwikkelde Thomson het werk van de pioniers van het onderwerp, Nicolas Carnot en James Joule. Een van de belangrijkste resultaten van zijn werk was zijn idee van een absoluut nulpunt van temperatuur - de schaal waarop deze is gebaseerd, de Kelvin, is naar hem vernoemd.

Nog iets anders waar hij een zeer belangrijk aandeel in had, was de aanleg van de trans-Atlantische telegraafkabel. Dit is een kabel die Europa via de Atlantische Oceaan met Noord-Amerika verbindt. Met deze kabel kon men via morsecode binnen enkele minuten tussen Europa en Noord-Amerika communiceren. Hij ontwikkelde een compleet systeem waarmee elke 3,5 seconde een karakter kon worden overgeseind, en vroeg patent aan op de twee belangrijkste uitvindingen in zijn systeem. Het succes van de kabel werd grotendeels aan Thomson toegeschreven, die daarvoor geridderd werd. Door al zijn patenten werd hij een rijk man.

Hij was in zijn leven bij nog veel meer ontdekkingen betrokken. Zo heeft hij betere navigatiemethodenUitvinding Kelvin kompas copy ontwikkeld (waaronder een verstelbaar kompas) en sonarapparatuur. Ook stelde hij voor de Morse code toe te passen op de signalen van vuurtorens.  

Hij is twee keer getrouwd geweest. Beide huwelijken eindigden met het overlijden van zijn echtgenote. Ze waren beide ziekelijk. Hij is op 93-jarige leeftijd zonder kinderen te hebben gekregen, overleden op 30 novemner 1895.

Tekst: Shirley Weemeijer

Bronnen:
“grove,” Merriam-Webster.com Dictionary
www.westminster-abbey.org/commemorations/william-thomson-lord-kelvin
www.bbc.co.uk/historic_figures/kelvin_lord
www.wikipedia.org/William_Thomson,_1st_Baron_Kelvin

Afbeeldingen:
www.wikipedia.org/William_Thomson,_1st_Baron_Kelvin

Alle ‘Straat in Beeld’ rubrieken vindt u hier: Overzicht straat in beeld

wegstapelplein

 

Hier vindt u het complete overzicht van alle straatnamen die op Zoetermeer actief aan bod zijn geweest. De straatnamen zijn gesorteerd per wijk zodat u ze gemakkelijk terug kunt vinden!

Overzicht straat in beeld

-goede doel-