Dura Vermeer is de winnaar van de aanbestedingsprocedure voor de bouw van een woonzorgzone, levensloopbestendige woningen en eengezinswoningen op het Katwijkerlaantracé in Rokkeveen. Deze ontwikkelaar scoorde het beste op inhoud, financiën, kwaliteit en participatie. Wethouder Edo Haan tekent naar verwachting rond 1 maart het grondcontract met Dura Vermeer.

woonzorgzoneHet Katwijkerlaantracé bestaat uit een strook van drie braakliggende stukken grond, die tussen de Agaat en de Madame Curiesingel liggen. In het verleden wilde de provincie hier een sneltramverbinding van Zoetermeer naar Rotterdam aanleggen, vandaar de naam Katwijkerlaantracé. Deze ontwikkelingen gingen niet door en Dura Vermeer gaat hier nu een woonzorgzone, levensloopbestendige woningen en eengezinswoningen bouwen.

Waarom deze woonzorgzone?

De plek van de woonzorgzone leent zich hier goed voor. En omdat er voldoende voorzieningen in de buurt zijn kunnen ouderen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig en in de wijk blijven wonen. Niet de hele strook wordt overigens volledig bebouwd. Er blijft een ruime openbare groenstrook naast de toekomstige bebouwing, zodat het groene karakter van het gebied behouden blijft.

De buurt denkt mee

Een van de selectiecriteria bij de aanbesteding was de manier waarop de ontwikkelaar de omwonenden en andere belanghebbenden betrekt bij de ontwikkeling. Naar verwachting starten Dura Vermeer, de zorgpartijen Fundis (voorheen Vierstroom) en Middin en de gemeente eind maart/begin april een participatietraject voor de omwonenden van het Katwijkerlaantracé. Omwonenden ontvangen hiervoor begin maart een uitnodiging.

 

Lees ook:www.zoetermeeractief.nl/maart-2013/woonzorg-in-rokkeveen

-advertenties-

-goede doel-