woonzorgzone

De woonzorgzone in Rokkeveen zal gerealiseerd worden op 3 braakliggende stukken grond, het zogenaamde Katwijkerlaantracé. In het verleden was het de bedoeling van de provincie om op deze grond een sneltramverbinding van Zoetermeer naar Rotterdam aan te leggen - vandaar de naam Katwijkerlaantracé. De stukken grond liggen aan het Agaat (A), de Zenobiagang (B) en de Milenagang (C).

Toen duidelijk werd dat de plannen voor een sneltram niet doorgingen, zou woningcorporatie Vestia op het terrein een woonzorgcomplex bouwen. Vestia blies de nieuwbouw in de zomer van 2012 af vanwege de vanwege de financiële situatie bij de corporatie. De opzet van Vestia is nu meegenomen in de nieuwe plannen. De woonzorgzone is gericht op kwetsbare groepen, zoals ouderen met een handicap. Daarnaast zullen er gezinswoningen komen volgens het zelfbouwconcept. Kopers hebben hierbij verregaande eigen invloed op de bouw van hun huis.

Wethouder Edo Haan (Wonen): “Zoetermeer krijgt de komende jaren steeds meer te maken met vergrijzing. We hebben veel goede woningen voor gezinnen, maar op lange termijn te weinig woningen toegespitst op oudere Zoetermeerders. Levensloopbestendige woningen in de wijk, in de buurt van zorgvoorzieningen, zorgen ervoor dat oudere Zoetermeerders langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Zo maken we Zoetermeerse woningvoorraad klaar voor de toekomst.”

De locatie leent zich erg goed voor een woonzorgvoorziening, omdat er voldoende voorzieningen in de buurt zijn waardoor ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig en in de wijk kunnen blijven wonen. Er zijn al partijen die hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in het nieuwe complex, zoals Middin en de Vierstroom.

Groen en ruimte rond bebouwing

Niet de hele strook wordt bebouwd. Er blijft een ruime openbare groenstrook die naast de toekomstige bebouwing komt te liggen, zodat het groene karakter van het gebied behouden blijft. De direct omwonenden worden later dit jaar uitgenodigd mee te denken over de inrichting van het gebied.

De randvoorwaarden zijn te vinden op www.zoetermeer.nl  en op de wijkwebsite van Rokkeveen. Het randvoorwaardenboek is ook ter informatie in te zien bij de wijkpost Rokkeveen en de bouwbalie.

-advertenties-

-goede doel-