20131212-7257

Oud-burgemeester Jan Waaijer opende donderdagmiddag 12 december de naar hem vernoemde fiets- en voetgangersbrug: de Burgemeester Waaijerbrug. Hij werd hierbij geassisteerd door burgemeester Aptroot, gedeputeerde Weber, wethouder Emmens en de heer Van der Beij van BSB Staal. Bij het ontwerp van de brug werd al rekening gehouden met de grote belangstelling voor het openen ervan, de vier toegangswegen tot de brug werden elk voorzien van enkele stevige (fiets)hangsloten, zodat de twee burgemeesters, de wethouder en de vertegenwoordiger van BSB Staal elk hun eigen deel konden openen!

20131212-7238

Oud-burgemeester Jan Waaijer was zeer vereerd met de vernoeming van de brug. De oud-burgemeester is zelf enthousiast fietser en zal zeker in de toekomst gebruik gaan maken van de brug. De huidige burgemeester van Zoetermeer, Charlie Aptroot moest even wennen aan het materiaal van de brug, “maar hoe vaker ik hem zie hoe mooier ik hem vindt!”.

De brug verbindt het Westerpark met het toekomstige recreatiegebied de Nieuwe Driemanspolder en het Buytenpark. Ook is de brug een schakel in de verbindingen tussen de wijken Meerzicht, Buytenwegh, Rokkeveen, Leidschenveen en Ypenburg. De fietsbrug ligt bovendien op een kruising van twee regionale recreatieve routes die vier waardevolle Nederlandse landschappen met elkaar verbinden: Westland, Midden Delfland, Groene Hart en Duinlandschap.

20131212-7217 20131212-7218 20131212-7256

De gemeente heeft van begin af aan het belang van deze brug onderkend en heeft daarom geïnvesteerd in een ontwerp van hoge kwaliteit. Hiervoor schreef ze in 2009 een prijsvraag uit onder architecten, die is gewonnen door de Leidse architect Syb van Breda. De betekenis van de brug voor de regio wordt nog eens onderstreept door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincie Zuid-Holland die subsidies van respectievelijk 2 miljoen en 3,5 miljoen euro hebben toegekend voor de bouw hiervan.

De eerste paal voor de brug werd op 26 november 2012 geslagen. Zie ons artikel: www.zoetermeeractief.nl/eerste-paal-fietsbrug

Meindert Hobbema MiddelharnisArchitect Syb van Breda is méér dan tevreden met het uiteindelijke project. Van Breda: “Het is voor 99% geworden wat we hadden bedacht en die ene procent die overblijft is alleen maar beter geworden dan het ontwerp!” Het architectenburo stond voor de lastige opgaaf om de brug zo duurzaam en onderhoudsvriendelijk mogelijk te ontwerpen. Het ontwerp is gebaseerd op een schilderij van Meindert Hobbema, die in het ‘Laantje bij Middelharnis’ een weggetje schilderde die zich door het landschap heen slingert, met aan weerszijden lange dunne bomen. De Burgemeester Waaijerbrug –de werktitel was tot de opening Hobbema 2.0- slingert zich net zo door het landschap en maakt er deel van uit. De bomen hebben een functie gekregen als lantaarnpaal en zorgen bij avond voor een prachtige én veilige verlichting van de brug.

De brug krijgt vanaf 2016 een aansluiting op het recreatie- en waterbergingsgebied de Nieuwe Driemanspolder. Aanvankelijk waren de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Zoetermeer, Den Haag, Leidschendam-Voorburg en de hoogheemraadschappen van Rijnland en Delfland bij de aanleg van dit gebied betrokken. De voorbereiding en aanleg van de Nieuwe Driemanspolder gebeurt nu door het hoogheemraadschap van Rijnland in samenwerking met Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Om dit moment te markeren, ondertekenen de zes overheden betrokken bij het oorspronkelijke samenwerkingsverband een wijzigingsovereenkomst.

De wijzigingsovereenkomst Nieuwe Driemanspolder werd ondertekend door:

Zoetermeer: wethouder B. Emmens,

Leidschendam-Voorburg: wethouder M.A. Houtzager

Den Haag: wethouder B.A. Revis

Provincie: gedeputeerde J.F. Weber

Rijnland: hoogheemraad A.G. Straathof

Delfland: hoogheemraad A. van den Berg.

-advertenties-

-goede doel-