Zoetermeerse MeerpolderDe aanleg van het nieuwe weidevogelgebied in de Zoetermeerse Meerpolder is bijna afgerond. Tegen de zomer wordt het gebied officieel geopend. De eerste weidevogels weten het gebied gelukkig nu al te vinden. Bestuurders van betrokken partijen namen alvast een kijkje om vogels te spotten.

De Meerpolder ligt tussen Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het afronden van de inrichting met als hoogtepunt de plaatsing van een uitkijkpunt. De officiële opening zal deze zomer feestelijk gevierd met de omgeving, maar bestuurders waaronder wethouder Van der Meer, mochten nu alvast een kijkje nemen in het gebied.
Het nieuwe weidevogelgebied is tot stand gekomen door een samenwerking van boeren en inwoners uit het gebied, boerenlandvogelexperts, de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de provincie Zuid-Holland.

Het motto van dit project was ‘droge voeten voor de boeren, natte voeten voor de weidevogels’. Waar vogels behoefte hebben aan af en toe natte voeten is een teveel aan water voor boeren geen pretje. Door een kavelruil liggen de gronden van de provincie nu aaneengesloten: de percelen die wat hoger liggen zijn nu van de boeren, waardoor zij minder wateroverlast hebben. Afgelopen najaar is begonnen met de inrichting van het gebied. Door laagtes in de weilanden aan te brengen en natuurvriendelijke oevers aan te leggen, werden er ‘natte voeten’ gebieden voor weidevogels gemaakt. Dit zijn ook de plekken die snel vollopen bij harde regen.

Midden in een aantal graslanden zijn kruidenstroken met bloemen aangelegd voor vlinders en bijen. Door heel specifiek te kijken naar de inrichting van het gebied en het aanbrengen van zonnepompen is gezorgd dat het water zich met name zal concentreren in de gebieden waar de weidevogels de ruimte krijgen. Al dit moois is straks van afstand te bekijken vanaf de dijk die om de Meerpolder heen ligt. Er wordt ook een kijkscherm geplaatst aan de Leidschendamse kant nabij Meerpolder 1.

Boerenlandvogels als de grutto, kievit en tureluur horen echt bij Zuid-Holland. Voor veel van deze vogels is onze provincie een belangrijke plek om hun jongen ter wereld te brengen. Toch gaat het met deze vogels niet goed. Daarom wordt er in de provincie hard gewerkt aan een actieplan om weer te zorgen voor voldoende geschikt leefgebied.

Elke dag het Zoetermeerse nieuws in uw mailbox? Blijf op de hoogte van het laatste Zoetermeerse nieuws en meldt u aan voor onze nieuwsbrief!

zoetermeeractief.nieuwsbrief

-advertenties-

-goede doel-