actie handtekeningen Westergo 6De bewoners van 23 woningen aan het Westergo in Meerzicht verzetten zich al 3 jaar tegen de voorgenomen sloop van hun huizen. Woningcorporatie De Goede Woning wil de woningen slopen en er nieuwbouw voor in de plaats zetten, maar de bewoners willen blijven.

 

“Het klopt gewoon niet. En de bewoners worden al drie jaar aan het lijntje gehouden” aldus Ragnar, omwonende van de 23 woningen aan het Westergo die op de nominatie staan om gesloopt te worden.

In maart 2020 ontvingen de bewoners van 23 seniorenwoningen aan het Westergo en Oostergo een brief dat in 2021 hun woningen gesloopt zouden worden. Nu drie jaar later zijn er nog steeds geen plannen, maar heeft de verhuurder, de Goede Woning, een verzoek ingediend om de woningen aan te wijzen als actiegebied. Dat houdt in dat de huurders een jaar lang een urgentieverklaring krijgen om een ander huis te vinden.

Het Actiecomité Slopen? Nee! heeft overleg gehad met wethouder Weerwag en hem in een brief verzocht om negatief te beslissen op deze aanvraag. De bewoners en omwonenden willen dat de huizen worden gerenoveerd. Pas na het aanwijzen van de woningen als actiegebied zou er een haalbaarheidsonderzoek worden gedaan en er gesprekken met de bewoners en omwonenden gevoerd worden over de plannen.

Het actiecomité wil wachten tot het haalbaarheidsonderzoek is gedaan en besproken, voordat besloten wordt tot actiegebied aanwijzing. Ook moet volgens hen eerst gesproken worden met de bewoners en alle opties, waaronder ook renovatie, bekeken worden. 

Foto: een eerdere bewonersactie van Actiecomité Slopen? Nee! 

Meer wijknieuws vindt u op onze speciale wijkpagina's!

www.zoetermeeractief.nl/mijn-wijk

-advertenties-

-goede doel-