De Zoetermeerse gemeenteraad heeft maandagavond 29 november 2021 besloten de vraagstelling van het afvalreferendum te wijzigen. Na maandenlange voorbereiding door de referendumcommissie werd hun voorstel snel van tafel geveegd.


Foto afvalbak PvdAIn plaats van de veelvoudige vraagstelling die het college van B&W opperde - op advies van een speciaal ingestelde referendumcommissie - komt er een enkele vraag: Wilt u dat het nieuwe afvalbeleid wordt ingevoerd? JA / NEE. Op hetzelfde formulier komt een uitgebreide toelichting van ongeveer 500 woorden met uitleg over wat het nieuwe afvalbeleid inhoudt.


Tegen middernacht stemden 23 raadsleden voor dit wijzigingsvoorstel, een amendement op het raadsvoorstel, 13 tegen. De tegenstanders waren de fracties van GroenLinks, PvdA, Van den Berg, D66 en PDvZ. Zij steunden de visie van de referendumcommissie, dat de vraagstelling hiermee te suggestief is, oftewel zo gesteld dat het verlangde antwoord wordt opgedrongen. Zij prefereerden de vraag 'Bent u van mening dat het nieuwe afvalbeleid moet worden ingevoerd?'. En wilden de uitleg niet op het stemformulier zelf. Daarna werd het gewijzigde raadsvoorstel zonder stemming aanvaard.


Onduidelijk blijft zowel wat er in de aanloop naar het referendum – 16 maart 2022, gelijk met de gemeenteraadsverkiezingen – gaat gebeuren als na afloop. Zo werd letterlijk te elfder ure de motie ingetrokken van Zoetermeer Vooruit en Zo! Zoetermeer om zo snel mogelijk een stadspeiling te houden over wat er moet gebeuren met het afvalbeleid als een meerderheid van de Zoetermeerse stemgerechtigden nee zegt.


Een poging van de enige inspreker op dit punt, het oud-raadslid Peter Vergers, om zo’n peiling nu al te doen, en wel onder regie van de gemeente zelf, mislukte. Geen van de raadsleden ging er op in.

In ons 'overzicht Afval artikelen' leest u alles over het referendum over het Afvalbeleid: Overzicht-afval-artikelen

-advertenties-

-goede doel-