Kerkenbos 16 in de wijk Meerzicht organiseerde zaterdag 25 september leuke burendagactiviteiten. Het doel achter deze activiteiten was vooral de onderlinge ontmoeting van buurtbewoners, verbinding jong en oud, samenwerking netwerkpartners maar bovenal: een mooie, gezellige burendag.

burendag 2021 kerkenbos 16 meerzicht zoetermeer 034

Het initiatief voor deze burendag, onder het motto ‘Meerzicht in beweging’ werd genomen door 5 samenwerkende organisaties: Kledingbank Meve, buurtwerk, Kern kinderopvang, speelgoedbank IKROS en de gemeente Zoetermeer. Zij presenteerden zich tussen 13.00 en 17.00 uur aan de buurtbewoners en gaven voorlichting over hun werkzaamheden en wat zij voor hen kunnen betekenen. Rondom het gebouw waarin buurtwerk, kern kinderopvang en de speelgoedbank gevestigd zijn, werd door de kids volop aan sport en spel gedaan. Het springkussen was wel het meest in trek bij de jeugd. Het schieten met pijl en boog trok ook veel kinderen. De muzikale omlijsting was in handen van DJ Noël. De inwendige mens was niet vergeten. Zo was er voor iedereen een hapje en een drankje, dat dankzij het prima weer buiten genuttigd kon worden.


Het hoogtepunt van deze burendag, was de modeshow die om 14.00 uur door wijkwethouder Robin Paalvast werd geopend. Een aantal jongens en meisjes presenteerden tientallen jassen, schoenen en andere kledingstukken van kinderen voor kinderen, die tijdens een speciale inzamelingsactie op meerdere basisscholen van tevoren waren ingezameld.

burendag 2021 kerkenbos 16 meerzicht zoetermeer 037 burendag 2021 kerkenbos 16 meerzicht zoetermeer 041
burendag 2021 kerkenbos 16 meerzicht zoetermeer 047 burendag 2021 kerkenbos 16 meerzicht zoetermeer 050Door verschillende reden, hebben niet alle kinderen de mogelijkheid om bijvoorbeeld een warme winterjas en een paar schoenen aan te schaffen. Samen met de basisscholen hebben Kledingbank, kern Kinderopvang, Speelgoedbank Ikros, gemeente Zoetermeer en Buurtwerk de handen inéén geslagen om in Meerzicht hieraan een bijdrage te leveren. Zodat deze kinderen letterlijk en figuurlijk niet in de kou komen te staan. Op de basisscholen in Meerzicht werden de mooie, bruikbare winterjassen en schoenen van leerlingen ingezameld. De spullen werden daarna door de Kledingbank opgehaald en vervolgens gesorteerd met steun van twee wethouders. Na de modeshow op burendag, werden de kinderen om wie het gaat met de waardevolle spullen verblijd.

Deelnemende organisaties

burendag 2021 kerkenbos 16 meerzicht zoetermeer 0731. Kledingbank: met elkaar, voor elkaar!
Zamelt goed bruikbare, gebruikte kleding in en geeft dit door aan mensen met een laag inkomen en/of financiële problemen. De bank is gevestigd in Zoetermeer, Dijkwater 3 (wijk 15) Meerzicht, in de oude sportschool, welke is omgebouwd tot kledingwinkel.
De kledingbank is er niet alleen voor de inwoners van Zoetermeer, iedereen die om hulp komt vragen, wordt geholpen. In de winkel staan gedurende de openingstijden de vrijwilligers klaar om mensen te helpen bij het uitzoeken van de kleding, die zij eens in de twee weken mogen uitzoeken. In de winkel hangt een ontspannen sfeer, iedereen is welkom. MEVE! heeft momenteel 3800 ingeschreven cliënten die regelmatig een bezoek aan de winkel brengen. De winkel word gerund door ongeveer 60 vrijwilligers.

burendag 2021 kerkenbos 16 meerzicht zoetermeer 1302. Buurtwerk
Sinds april 2020 is het team Buurtwerk in Zoetermeer uitgebreid met samenlevingsopbouw. Voor samenlevingsopbouw werken buurtverbinders nauw samen met de wijkregisseurs en ondersteunen zij in de wijken bewoners(groepen), vrijwilligers en netwerkpartners ter bevordering van onderlinge aanpak en uitvoering van projecten. Samen met collega jongerenwerkers zijn de buurtverbinders actief aanwezig in de wijken en ondersteunen en activeren de bewoners(groepen). Met de bewoners én netwerkpartners wordt er gewerkt aan veerkrachtige buurten. Een positieve bijdrage aan een veilige, groene en schone buurt met onderlinge ontmoetingen.
Samenlevingsopbouw bestaat uit drie buurtverbinders, te weten: Anya van Hees, Shakeji Jermias en Leila Paixao. 

burendag 2021 kerkenbos 16 meerzicht zoetermeer 0953. Speelgoedbank IKROS (ieder kind recht op speelgoed).
Eveneens gevestigd in Kerkenbos 16. Spelen is voor kinderen belangrijk voor hun ontwikkeling. Helaas zijn er in Nederland kinderen die het minder hebben. Stichting Speelgoedbank IKROS Zoetermeer zorgt ervoor dat deze kinderen toch kunnen spelen. Bij de bank kan ieder kind van 0/13 jaar met een Zoetermeerpas en/of meve!pas iedere maand voor 3 punten speelgoed komen uitzoeken. Het speelgoed is ingedeeld in categorieën, 1  t/m 3 punten. De speelgoedbank is afhankelijk van wat particulieren en bedrijven schenken. Al het speelgoed wordt nagekeken, schoon gemaakt en eventueel van batterijen voorzien. De kinderen mogen het speelgoed houden, maar ook terugbrengen als zij er niet meer mee spelen. Het team van de speelgoedbank werkt uitsluitend met vrijwilligers.


burendag 2021 kerkenbos 16 meerzicht zoetermeer 0634. Kern Kinderopvang
Kern Kinderopvang biedt een plek waar kinderen zich met plezier kunnen ontwikkelen. Met de kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang wordt voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar een uitdagende omgeving geboden. Met activiteiten afgestemd op de leeftijd en interesses van het kind. Zo beleeft het kind een fijne dag, leuke en uitdagende activiteiten en workshops, met aandacht voor gezonde voeding, sport en bewegen.
Aan het Kerkenbos 16 is de ‘KIDSclub Meerzicht Tec en Fun’ gevestigd met een eigen stoere ruimte, met heel veel buitenspeelmogelijkheden, waar gewerkt wordt aan projecten met een spetterende afsluiting, waar aan zelfstandigheid van de 9+ kinderen gewerkt wordt en ze o.a. voorbereid worden op het voortgezet onderwijs.

Foto’s en tekst: Guus Pauwels
meer foto’s: https://diversen.guuspauwels.nl/#collection/e68dd271-4bec-4443-8ca8-c838466161af

Meer wijknieuws vindt u op onze speciale wijkpagina's!

www.zoetermeeractief.nl/mijn-wijk

 

-advertenties-

-goede doel-