20220603 32084Huiscolumnist Adri Smits bekijkt het Zoetermeerse nieuws op geheel eigen wijze. Nieuws kan hem ontroeren, verbazen, ergeren of doen verzuchten. Met zijn humor weet hij zaken echter feilloos te relativeren. Deze week: Zwemles voor het nieuwe college.

 

Helaas gaat de vergelijking van Dagobert Duck met de gemeente Zoetermeer niet op. Dagobert zwemt in zijn geld, Zoetermeer, daar moet geld bij om sowieso te kunnen zwemmen. Maar of het mij verrast? Zo gaat dat met grote bouwprojecten en het toekomstige zwembad Zoetermeer is geen uitzondering. Altijd maar weer die verkeerde inschattingen. Mijn kijk op zo’n debacle is dat de betreffende begroting zo lek is als een zwembad. Het geld stroomt onvoorzien weg. Vervolgens te lezen in vette aandachttrekkers met de subtitel: de kosten van…, vallen groter uit dan begroot. Tja, regeren is vooruitzien en blijkt altijd kosten overschrijdend.

Niemand komt eens op het idee om de post ‘onvoorzien’ op te voeren die uitgaat van een nog veel grotere kostenoverschrijding dan gepland. Er is nu een nieuw college gevormd in de gemeente Zoetermeer. Niemand met de naam Dagobert, maar zij zitten met een beetje geluk voor een dubbeltje op de eerste rang. En misschien dat dit college weinig ziet in prestigieuze bouwprojecten, met beide voeten op de bouwgrond blijft en er geheid van uitgaat dat er bij elke bekostiging van een baksteen of stoeptegel, er geld bij moet. We zijn dus voorzien met een aantal nieuw aangestelde wethouders, maar voorzien ze ook? De tijd zal het leren. Alhoewel, tijd kost geld.

Adri Smits, meer lezen van Adri Smits: adrismits.auteursblog.nl

Foto: het nieuwe Zoetermeerse college

-advertenties-

-goede doel-