Toegankelijkheidsprijs 2015 300dpi 0059Een goede toegang tot buitensportverenigingen en goede faciliteiten als je binnen bent, is altijd handig. Dat geldt voor valide èn minder valide leden en bezoekers van de verenigingen. Daarom heeft de gemeente Zoetermeer voor de Toegankelijkheidsprijs 2015 daar onderzoek naar gedaan. Korfbalvereniging ‘De Meervogels’ is in Zoetermeer als beste uit de bus gekomen. Op vrijdag jongstleden ontving de vereniging uit handen van wethouder Isabelle Vugs een oorkonde en het bijbehorende bedrag van 500 euro. De vereniging mag dit geld investeren om de toegankelijkheid in hun vereniging nog beter te maken.

Toegankelijkheidsprijs 2015 300dpi 0022Eric Plugge van de Meervogels: “Dit is een erkenning voor de manier waarop wij als verenging omgaan met mensen die zich prima kunnen voortbewegen op onze accommodatie ondanks een functiebeperking. Met de geldprijs dat aan deze award hangt zullen wij in de nabije toekomst nog meer kunnen betekenen voor een ieder die wat minder mobiel door het leven gaat.”

De beoordeling

Een jury van acht leden, waarvan vijf met een vorm van functiebeperking, heeft afgelopen zomer onderzoek gedaan naar toegankelijkheid van een aantal buitensportverenigingen. Ze beoordeelden de 14 verenigingen die na de eerste selectie als geschikte kandidaat zijn geselecteerd. De jury lette niet alleen op de fysieke obstakels, maar keek ook naar voorzieningen voor mensen met een auditieve en/of visuele beperking.

De winnaar

De keuze van de jury viel unaniem op buitensportvereniging ‘De Meervogels’. Mensen met een beperking worden er snel en warm verwelkomd. Er is sprake van een goed verlicht clubhuis en er is veel ruimte om te manoeuvreren. Zij kunnen zelfstandig handelen; bijvoorbeeld in het gebruik van het gehandicaptentoilet. De vereniging heeft na het eerste bezoek van de jury al enkele verbeteringen aangebracht die toen aan de orde kwamen en toont daarmee aan gemotiveerd te zijn om aanbevelingen daadwerkelijk aan te pakken.

Aandacht voor toegankelijkheid

De gemeente Zoetermeer stimuleert goede bereikbaarheid/toegankelijkheid voor mindervaliden, omdat ruim 10% van de Nederlandse bevolking is beperkt in zijn bewegingen. Naast inwoners met een beperking gaat het ook om ouderen. Hun leven kan aanzienlijk worden verbeterd door meer aandacht te geven aan toegankelijkheid.

 

Kijk voor meer sportnieuws op onze sportpagina: sportnieuws of op het overzicht sportevenementen

Zelf sporten? Zie ons overzicht sportaanbieders en alle sportcursussen op een rij.

 

-advertenties-

-goede doel-