Bridge

Bram Doeves belicht voor u elke week een mooie bridge- of dampartij. Interessante stellingen, een leuke puzzel om over na te denken of een verslag van een goed gespeelde wedstrijd. Deze week een model bridgerubriek van André Boekhorst.

Op 21-2-1987 besteedde André Boekhorst in zijn bridgerubriek in de Volkskrant aandacht aan de Bols Brilliancy Prijs, die Bols toekende aan de bridgejournalist die een briljante actie in het bridge beschreef. De Bols Brilliancy Prijs 1986 was toen toegekend aan Alfred Sheinwold, maar André zelf zou de prijs hebben toegekend aan Ton Schipperheyn, niet alleen omdat Ton ook een Nederlander is, maar omdat de beschreven actie van Ton journalistieker was. André Boekhorst: “Alfred Sheinwold won. De jury, bestaande uit leden van de Internationale Bridge Pers Associatie, kende hem met grote meerderheid de eerste prijs toe voor het artikel dat hij schreef over een briljant spel van Zia Mahmood uit het wereldkampioenschap in Miami. Hij kreeg vooral veel stemmen van de Amerikaanse juryleden die kennelijk niet zo zwaar tilden aan het feit dat het spel voor een persprijs misschien toch wat te ingewikkeld was. Heel veel andere juryleden hadden liever gezien dat het artikel van onze eigen Ton Schipperheyn de hoofdprijs zou hebben gewonnen. Schipperheyn won nu de tweede prijs, ook een prachtige prestatie. Het artikel van Schipperheyn bevatte nu net die elementen die vanuit journalistiek oogpunt belangrijk zijn. Een flitsende manoeuvre, snel te overzien, geen herhaling van diagrammen”. Hier nog eens het spel.

 

Zuid/Niemand
Boekhorst

In de gesloten kamer bij de wedstrijd Nederland-Frankrijk tijdens de wereldkampioenschappen in Miami opende André Mulder op Noord met de sterke 1♣, Oost 1♥ (een zot volgbod), Max Rebattu op Zuid 2♣, positief en Noord 3♣, Rebattu zei 3SA. West kwam uit met ♣T, op tafel werd ♣7 gespeeld en de Fransman Lebel legde niet ♣V, maar ♣2. Max Rebattu had de zaak kunnen redden door de slag te weigeren, maar wie doet zoiets? Hij nam, ging van slag met ♦H en toen kon West met zijn aas ♣V overnemen en dat was twee down. De lezer ziet wat er gebeurt als Oost in de eerste slag ♣V speelt. De Westhand kan dan nog alleen ♣A maken, maar raakt daarna van slag en komt ook niet meer aan slag, en dan wordt het contract op eenvoudige wijze gemaakt. Het spelen van de ♣2 is ongewoon, verrassend, getuigend van een diep inzicht in het spel, kortom briljant. Lebels ♣2, opgetekend door Ton Schipperheyn, zou eveneens een zeer waardige winnaar zijn geweest van de Bols Brilliancy Prijs 1986.    

Het is bepaald geen open deur van André Boekhorst. In de jaren twintig kwamen er in de Leidse kranten damanalyserubrieken die bijna even snel weer verdwenen waren. In de jaren dertig echter kwamen er in de Leidse kranten dampuzzelrubrieken, flitsend, geen saaie opsomming van allerlei varianten, met een enorm succes en een grote toeloop op de damclubs. En toen kwamen er weer analyserubrieken en inmiddels is in de Leidse regio het aantal dammers onder de gevarengrens gezakt. Hadden die dammers toch ook maar eens de bridgerubrieken gelezen van André Boekhorst!


Bram DoevesBram Doeves

-advertenties-

-goede doel-