Zoetermeer Actief bridge copy copy copy copy copy  Bram Doeves belicht voor u elke week een mooie bridge- of dampartij. Interessante stellingen, een leuke puzzel om over na te denken of een verslag van een goed gespeelde wedstrijd. Deze week:  In Memoriam: bridge-icoon Piet Verreck (1930-2020)

125A. Piet Verreck 6 mrt 2016 alleen Piet

Op 18-1-2020 is Piet Verreck na een kort ziekbed op 89-jarige leeftijd overleden. Velen zullen Piet herinneren als een icoon op het gebied van bridge in Zoetermeer. Piet was getrouwd met Wil Boekhorst. In 1978 vestigden ze zich in Zoetermeer. Wil was de zus van André Boekhorst, die grote verdiensten had voor het ontwikkelen van het bridge in Nederland. Wil en Piet deden met veel enthousiasme hetzelfde voor het bridge in Zoetermeer. Gedurende 20 jaar leidden Wil en Piet honderden Zoetermeerse bridgers op. De lesstof voor de benodigde basiskennis haalden ze uit de boeken van Sint-Schipperheijn: “Van start tot finish”. Ze hebben ook aan de basis gestaan van de Zoetermeerse Oefenclub. Overal in Nederland bestaan deze Oefenclubs die beginnende bridgers verder opleiden voor de bridgeclubs. Mede dankzij hun grote inzet groeide het aantal bridgers in Zoetermeer gestaag (nu zijn er ongeveer 1500 bridgers in Zoetermeer). Hierdoor zijn er vanaf de jaren tachtig in Zoetermeer een twintigtal bridgeverenigingen opgericht zoals: BC Kontrakt in 1983, BC Overslag in 1986, Goudsmit in 1991, Beter Zicht in 1994 en BC Sweet Lake Bridgers in 2002. Behalve BC Overslag spelen of speelden deze clubs centraal in Zoetermeer bij 2B-Home, waar ook de cursussen worden gegeven en waar de Oefenclub is gevestigd.

In verschillende jaren van deze periode waren Wil en Piet in de zomervakantie in Frankrijk, waar het “zomerbridge aan de Dordogne” met Piet als wedstrijdleider tot een heel gezellige toeristische attractie uitgroeide! In 1998 kregen Wil en Piet voor al hun verdiensten van de NBB (Nederlandse Bridge Bond) de zogenoemde “Kei” uitgereikt. Wil moest zich door verminderde gezondheid (Parkinson) in 1998 terugtrekken maar Piet zette het opleidingswerk samen met Gerard van Veen nog tot 2002 voort, totdat hij meer aandacht en zorg ging geven aan zijn vrouw die haar wereldje steeds kleiner zag worden door Parkinson waaraan ze in 2007 overleed. In hetzelfde jaar reikte de Wethouder van Sport van Zoetermeer aan Piet de gemeentelijke sportpenning uit voor de verdiensten van Wil en Piet voor het bridge in Zoetermeer.

Piet is tot in 2019 blijven bridgen in twee verenigingen: Beter Zicht en Sweet Lake Bridgers die in 2019 gefuseerd zijn onder de naam Sweet Lake Bridgers. Bij Sweet Lake Bridgers vormde Piet jarenlang een bridgepaar samen met zijn zus Celina. Tot in 2019 is hij ook adviseur van het bestuur van Sweet Lake Bridgers geweest. Wie zolang werkzaam is op bestuurlijk niveau moet wel heel goed met mensen kunnen omgaan. Zo kon Piet met werkelijk iedereen heel gezellig kletsen en als 80-plusser kreeg hij het nog flink druk ook, omdat hij ook als 80-plusser nog voor van alles en nog wat belangstelling bleef koesteren. Als tiener had Piet in Den Haag het bombardement van zeer nabij meegemaakt en in zijn laatste jaren werkte Piet als vrijwilliger van de Bibliotheek van Den Haag samen met andere ooggetuigen mee aan het documenteren van deze treurige periode vanuit hun herinneringen hieraan. Voorts gaf hij in dit kader lezingen aan basisschoolleerlingen, opdat deze periode in onze collectieve herinnering bewaard blijft. Verder was Piet vanaf 2013 vrijwilliger van de Magnolia in Oosterheem, een woonzorginstelling voor ouderen met een vorm van dementie.

In 2016 was Piet mede-oprichter van de ouderenschaakclub van Palet Welzijn en daarna vrijwilliger voor Palet Welzijn. De bijgaande foto van Piet is genomen in 2016 tijdens een oprichtingsinterview met Zoetermeer Actief en Piet is op deze foto te zien in een heel karakteristieke houding: hij is heel geïnteresseerd aan het woord over de vraag waarom hier in Zoetermeer behoefte zou zijn aan een ouderenschaakclub. Op dit moment zijn er aan deze club al bijna 40 vooral oudere schaakliefhebbers verbonden. Bij het druk bezochte afscheid van Piet in de Nicolaaskerk en in 'De Kapelaan' kwam met name het voorgaande in een half dozijn speeches uitgebreid aan de orde. Op meerdere terreinen zullen we Piet helaas moeten missen en we wensen zijn beide zussen en verdere familie veel sterkte toe bij het dragen van dit grote verlies.

 Tekst: Bram Doeves

-advertenties-

-goede doel-