oh-oosterpoortHet bestuur van handbalvereniging Gemini meldt, dat de vereniging naar verwachting op 1 juli 2015 moet worden opgeheven, omdat het niet mogelijk blijkt om de begroting sluitend te krijgen. Het jubileumjaar, Gemini bestaat komend jaar 20 jaar, zou dan meteen het einde van de club betekenen. Het bestuur laat weten dat de club sinds 2008 op het eigen vermogen inteert en dat de tekorten vooral worden veroorzaakt door het negatieve resultaat van de sportkantine van De Oosterpoort.

In een gesprek dat een van de fractieleden van Zó! Zoetermeer met Gemini had, meldde het bestuur dat het eigenlijk steeds de bedoeling is geweest dat Gemini de sporthal samen met (twee) andere sportverenigingen zou gaan gebruiken en dat er een toezegging was van de gemeente dat er minimaal 6 grote evenementen georganiseerd zouden worden.

Volgens Gemini is een van de hoofdoorzaken van het negatieve resultaat van de sportkantine het feit dat de andere gebruikers er niet zijn gekomen en dat er nauwelijks grote (inter)nationale evenementen in de Oosterpoort plaatsvinden. Jaarlijks laat de kantine exploitatie een tekort zien van gemiddeld 6.000 euro.

Naast deze tekorten van de kantine heeft Gemini de afgelopen jaren ook extra moeten bijdragen voor het financiële herstel van het Nederlands Handbal Verbond

Sv Gemini staat sportief op de kaart

In sportief opzicht gaat het Gemini voor de wind. Door te sturen op talentontwikkeling zijn er teams die op landelijk niveau spelen. De herenselectie speelt in de op één na hoogste landelijke divisie, de damesselectie speelt eveneens op hoog landelijk niveau en het herenjeugdteam (leeftijd 12–15 jaar) is het afgelopen seizoen landskampioen geworden. Tegelijkertijd wordt de breedtesport niet uit het oog verloren. Kortom, sv Gemini is met haar 22 teams, haar (jeugd)scheidsrechteropleiding en ruim 250 leden een belangrijke speler in Zoetermeer.

Zó! Zoetermeer heeft tijdens de collegevergadering vragen gesteld over het exploitatie tekort van de handbalvereniging. Begin januari staat er al een afspraak gepland met de wethouder sportzaken (mevrouw Van Leeuwen), de uitkomst van dit overleg zal bepalend zijn voor de toekomst van Gemini. Zó! hoopt dat er oplossingen gevonden kunnen worden, waardoor Gemini kan blijven bestaan.

-advertenties-

-goede doel-