Zoetermeer, 18 april - Een klas van 24 leerlingen van de dansvakopleiding aan het Koninklijke Conservatorium te Den Haag is op les geweest bij Frank Louter, hoofdcoach turnen dames van Pro Patria. Het belang van de gastles werd onderstreept door de aanwezigheid van de directeur van de dansvakopleiding, Jan van Bilsen, en drie balletdocenten van het Koninklijk Conservatorium.

13-04-18 bezoek dansers

Waarom zijn de gymnastische sprongen van topturnsters zo hoog en stijlvol? Wat maakt hun hun benen zo sterk en snel? Met die vragen kwamen de jonge dansers en hun docenten naar de turnzaal in de NoordWesterHal. Hoofdcoach Frank Louter ging na een korte uitleg aan de slag met de groep. Hij liet in zijn gastles allerlei oefenvormen doen die de lenigheid, kracht, snelheid en balans versterken. De Pro Patria turnsters Marisa Koedoet (links in spagaat) en Chiara Frisina Fauste (rechts in spagaat) demonstreerden daarna hun kunde op de vloer en de evenwichtsbalk. De jonge dansers keken hun ogen uit. 

Frank Louter: "Zoals dansers van de turntraining kunnen leren, kan turnen veel van klassiek ballet leren. Deze eerste kennismaking zal zeker een vervolg krijgen, want we hebben allemaal baat bij het uitwisselen van kennis."

 

-advertenties-

-goede doel-