ScootmobielUit een voorlopige inventarisatie van woningcorporaties blijken bij veertig flats, appartementencomplexen en zorg- en verpleeghuizen de stallingsruimten voor scootmobielen niet in orde. Daardoor ontstaan bij brand onveilige situaties. Vaak blokkeren de wagentjes de vluchtroutes van galerijflats.

Omdat de gemeente veelal de scootmobielen uitgeeft en eigenaar is, voelt zij zich samen met de woningcorporaties verantwoordelijk voor een veilige stalling. Daar komt bij dat de verwachting is dat het aantal scootmobielen de komende jaren toeneemt door de vergrijzing. Momenteel telt Zoetermeer ruim 1.200 scootmobielen.

Het college van burgemeester en wethouders wil afspraken maken over de stalling van scootmobielen met de woningcorporaties. De gemeente verwacht van de corporaties dat zij vóór 1 december hebben onderzocht welke bouwkundige aanpassingen nodig zijn om extra stallingen voor scootmobielen te maken. Vanaf volgend jaar zouden deze ruimtes dan gebouwd kunnen worden.

Scootmobielen worden uitgegeven op basis van een Wmo-indicatie. Voorwaarde is wel dat de scootmobiel veilig gestald kan worden.

-advertenties-

-goede doel-