boek 1574Aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog werd Leiden in 1574 ontzet en vierde feest. Het platteland rond Zoetermeer lag echter onder water en was verwoest. Over het ontzet van Leiden is veel geschreven, over de ontberingen op het platteland veel minder. Auteur Geert Konert heeft nu een boek gemaakt over de gebeurtenissen rondom Zoetermeer en de gevolgen van de strijd voor het dorp en omliggende platteland.

In 1573 en 1574 belegerde Francisco de Valdes het strategische Leiden. De dorpen Zoetermeer en Zegwaart behoorden tot de buitenste Spaanse posten. Oranje en zijn strijdmachten waren te land niet sterk genoeg, alleen op het water wisten de geuzen overwinningen te boeken. Daarop besloot men heel onhollands langs de Maas en IJssel de dijken door te steken. Honderden kleine geuzenschepen voeren over land naar Leiden. Bij de Zoetermeerse Voorweg volgde op 17 september 1574 een slag met Spaanse troepen, maar de geuzen konden de weg niet veroveren. Via een omweg door de Zegwaartseweg heen wisten de geuzen uiteindelijk de Spaanse linies te doorbreken en Leiden te ontzetten.

Al het land lag onder water. Sluizen, bruggen en dijken waren vernield. Huizen en kerken waren geplunderd en in brand gestoken, veel Zoetermeerders waren gevlucht, gedood of dakloos. Het duurde vele jaren voordat de schade weer was hersteld.

Op 27 september wordt het boek gepresenteerd tijdens het Historisch Festival in het Zoetermeerse stadhuis. Alleen die dag is het voor €16,50 verkrijgbaar. Daarna kunt u het voor € 18,50 aanschaffen in ’t Oude Huis, Dorpsstraat 7, of via www.oudsoetermeer.nl.

De schrijver, Geert Honert, houdt in de Raadzaal van het Stadhuis om 13.00 uur een lezing over zijn boek. Wethouder Taco Kuiper zal hierbij aanwezig zijn. Om 13.30 uur zal wethouder Kuiper het eerste exemplaar van het boek “Dorpen 1574” in ontvangst nemen uit handen van de schrijver.

Het Historisch Festival

beleg van leidenOm 12.00 uur houdt historicus Ton Vermeulen een lezing over ‘1000 jaar leven met water’ en om 15.00 uur over ‘Cholera, scheepvaart en andere waterzaken’. Deze lezingen worden ook gehouden in de Raadzaal van het Stadhuis en vallen binnen het thema van het Historisch Festival: Water.

Het Historisch Genootschap Oud Soetermeer presenteert zich in het Stadhuis aan de Markt-zijde. U kunt kennis nemen van archeologie, genealogie, historisch films en foto’s, diverse boeken uitgegeven door het HGOS, oude kaarten en de originele ambtsketting van de burgemeester van het dorp Zegwaart. Een bezoekje waard.

-advertenties-

-goede doel-