oh-winkelsHet Informatiecentrum voor woningbouw Oosterheem aan de Stephensonstraat 52 gaat sluiten. Maar op zaterdag 27 september staan de deuren tussen 10 en 13 uur voor de laatste keer open voor alle belangstellenden die bijvoorbeeld de maquette willen bewonderen.

Informatie over bouwprojecten in Oosterheem wordt vanaf eind september in het Stadhuis bij de Omgevingsbalie gegeven. Oosterheem is nu voor een groot deel bebouwd: van de geplande 8.800 woningen zijn inmiddels circa 8.000 woningen gerealiseerd. De laatste bouwvlek die wordt ontwikkeld, is Waterzicht.

Het Informatiecentrum heeft vanaf 2003 duizenden mensen ontvangen. Door de teruggang in de economie zijn minder bouwprojecten gestart en ontving het Informatiecentrum steeds minder mensen. Dit leidde ertoe dat besloten is het Informatiecentrum definitief te sluiten en het informatiepunt Oosterheem op het publieksplein in het Stadhuis te realiseren.

-advertenties-

-goede doel-