2014-09-5579

Geïnteresseerd luisterden de 175 leden en relaties van de Zoetermeerse ondernemersvereniging RVOZ en relaties van Van Lanschot Bankiers, tijdens het Zoetermeerse Miljoenennota Ontbijt naar het interessante programma dat beide organisatoren de aanwezigen voorschotelden.

Allereerst was er de visie van Lars Dijkstra, Chief Investment Officer (CIO) van Kempen Capital Management op de Miljoenennota 2015 en de economische situatie in binnen- en buitenland. Een wat somber beeld: “Het zoet laat nog op zich wachten. Wij zijn nog steeds niet optimistisch gesteld. Het nationaal inkomen groeit al zo’n 6-7 jaar niet.” Kritiek uitte Dijkstra over het kabinet Rutte. “Rutte blijft geobsedeerd door het begrotingstekort. Hangt teveel op lastenverzwaring in plaats van op hervormingen. Daardoor maakt het de recessie dieper. De regering heeft ons dieper in de put gebracht dan nodig.”

Zoetermeerse Ondernemersprijs

Om het Zoetermeerse ondernemersklimaat te ondersteunen maakte Willems bekend dat de RVOZ een Zoetermeerse Ondernemersprijs in het leven roept: De ster van Zoetermeer, een verkiezing waarbij ondernemers bepalen wie de prijs wint. “U gaat nomineren!” vertelde Willems de aanwezigen. “Wij houden u op de hoogte en gaan mensen in de spotlight zetten. De ondernemer van het jaar zal iemand worden die zijn of haar onderneming op een bijzondere wijze leidt, op bijzondere wijze business doet, geweldig met personeel omgaat, duurzaam bezig is, enzovoort, enzovoort. De RVOZ wil Zoetermeer goed op de kaart zetten.”

Ondernemers moeten het zelf doen

2014-09-5588Ook burgemeester Aptroot haakte even in op de presentatie van Lars Dijkstra van Van Kempen Capital Management. “Voor mij staat vast,” zei Aptroot “dat wat ze op het Binnenhof ook bedenken, ondernemers bepalen hun eigen toekomst. Ook staat voor mij vast dat de gemeente Zoetermeer daaraan een bijdrage kan leveren. Dan hebben we het over nieuwe regels, geen lastenverhoging boven het inflatieniveau en dat we komende jaren heel hard gaan werken om onderwijs, bedrijfsleven en de arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten.”

Aptroot noemde Zoetermeer een van de best bereikbare gemeenten in de Randstad en die bereikbaarheid kan wat hem betreft nog beter. Maar het allerbelangrijkste noemde hij dat het college initiatieven vanuit de stad en dus ook van ondernemers positief wil omarmen. “Dus wij zeggen ‘ja’, als het ook maar enigszins ‘ja’ kan zijn en bekijken anders hoe het mogelijk is er toch een ‘ja’ van te maken. Zoetermeer heeft meer bedrijvigheid nodig. We hebben 50.000 arbeidsplaatsen in onze stad, maar eigenlijk zouden we er 60.000 moeten hebben. Ondernemers vinden Zoetermeer een mooie stad maar veel te bescheiden. In dat kader gaat de RVOZ de Ondernemer van het jaar kiezen. Ik vind het een geweldig initiatief en ik hoop dat u allemaal meedoet.”

Ondernemersfonds

Robbert Willems benutte de bijeenkomst om ook het RVOZ Ondernemersfonds, banen door groei, powered by gemeente Zoetermeer, te introduceren. Willems: ”Daarmee willen wij de economische bedrijvigheid en groei stimuleren. Wij doen dat op een heel andere manier dan de ondernemersfondsen die er in Nederland al bestaan. Op een volledig unieke en innovatieve manier. De gemeente stelt, om mee te beginnen, een budget van 1 miljoen euro ter beschikking.” De RVOZ gaat zorgen dat het Zoetermeerse bedrijfsleven kan groeien. Niet door de bedrijven geld te laten storten, want dat geld is via het Ondernemersfonds beschikbaar. Het gaat de RVOZ en de gemeente om banen door groei. “We doen het op basis van vertrouwen. Het plan is nog niet helemaal dichtgetimmerd.” zei Willems. “We hebben nog een heleboel dingen die we met elkaar moeten bespreken. Maar we gaan het wel doen! Dus, ondernemers, heeft u een plan of idee dat hierin past: kom daarmee! We gaan het in Zoetermeer op een andere manier doen. We gaan van elkaars kracht gebruik maken.” zo besloot Willems de bijeenkomst.

Foto´s: Van Zeijl Photo Design

-advertenties-

-goede doel-