20140912-27610

Veel zwerfvuil was er niet te zien tijdens de wandeling van wethouder Marc Rosier door Buytenwegh. De wethouder maakte vrijdag 12 september een wandeling door de wijk en besprak de aanpak van zwerfvuil met de toezichthouders en wijkbewoners. In Buytenwegh was tijdens de wandeling goed te zien dat er hard gewerkt was aan het straatbeeld: de wijk zag er netjes en opgeruimd uit.

Toch blijft de gemeente inzetten op een intensieve aanpak van zwerfvuil, want gebleken is dat het probleem snel weer terug kan keren. In Buytenwegh zijn een aantal initiatieven opgestart die de strijd met het zwerfvuil aan gaan, zo ruimen vrijwilligers van het actieve buurtplatform Buurt Bestuurt Anna Blamanhove regelmatig op in hun buurt en stimuleren zij de kinderen in de buurt om mee te helpen. Cliënten van Middin gaan aan de slag om het winkelcentrum netjes te houden.

20140912-27597 20140912-27596

De gemeente Zoetermeer heeft in de zomer de problemen met zwerfvuil in kaart gebracht. Eén van de grootste uitdagingen is hoe Zoetermeerders ervan overtuigd worden geen rommel meer op straat te gooien. Daarnaast speelt de inrichting van een wijk een rol bij een schone en veilige wijk. Er moeten bijvoorbeeld voldoende prullenbakken aanwezig zijn, die ook op tijd geleegd worden.

-advertenties-

-goede doel-