20140908-26853

Directeur Mark Privé ontvangt de licentie van wethouder jeugd Mariëtte van Leeuwen

De leraren van Basisschool De Watersnip werden maandagochtend tijdens de lunchpauze ‘overvallen’ door de GGD. Samen met een schoolmaatschappelijk werker lieten medewerkers van de GGD een geluidsfragment horen van een (nagespeelde) 112 melding waarbij het ging om kindermishandeling. Met de actie wil de GGD leraren op alle scholen in Zoetermeer bewust maken van de noodzaak om kindermishandeling en huiselijk geweld te signaleren.

Ook wethouder jeugd Mariëtte van Leeuwen was bij de actie aanwezig en benadrukte hoe belangrijk de juffen en meesters zijn in de strijd tegen kindermishandeling: “Het gaat jaarlijks om één kind per klas in Nederland die met mishandeling of huiselijk geweld te maken krijgt. De juf of meester ziet het kind 5 dagen per week en is de eerste persoon die kan signaleren waar het mis gaat”.

Mariëtte reikte een gratis licentie voor e-learning uit aan directeur Mark Privé van de Watersnip, later zullen ook de andere scholen in Zoetermeer deze licentie krijgen. Met de licentie hebben de scholen toegang tot een informatiemap over hoe zij voorlichting kunnen geven aan de kinderen en waar de jongeren terecht kunnen voor hulp. ‘Signaleren kun je leren’ geeft de leraren snel antwoord op hun vragen als ze een leerling met mogelijke problemen signaleren.

Deze actie van de GGD is gekoppeld aan de gemeentelijke checklist ‘preventie kindermishandeling’ die de Kinderombudsman recent heeft uitgebracht.

-advertenties-

-goede doel-