ggdRondom de voormalige vestigingslocaties van Sterigenics in Zoetermeer is geen sprake van een hoger aantal gevallen van kanker dan in de rest van de stad. Dit blijkt uit een gezondheidsonderzoek dat GGD Haaglanden heeft uitgevoerd in opdracht van gemeente Zoetermeer. Deze onderzoeksrapportage is dinsdag aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders.

GGD Haaglanden heeft in het onderzoek het aantal nieuwe gevallen van kanker in de wijken Palenstein en Seghwaert vergeleken met de aantallen in de andere wijken van Zoetermeer, Zuid-Holland en Nederland. Ook is onderzocht of in deze wijken méér kanker voorkomt dan op basis van referentiecijfers verwacht zou worden.

In de onderzoeksperiode 1998-2012 waren er in Zoetermeer 7.996 nieuwe gevallen van kanker (460 per 100.000 inwoners per jaar). In Palenstein (6185 inwoners) waren dit 415 en in Seghwaert (16640 inwoners) waren dit 1.058 gevallen. Dat komt neer op 449 en 400 per 100.000 inwoners per jaar. Dit aantal was niet hoger dan in andere wijken van Zoetermeer, in Zuid-Holland of in Nederland. Ook als rekening wordt gehouden met verschillen in samenstelling van de wijken, bijvoorbeeld als naar leeftijd en geslacht wordt gekeken, waren er in de genoemde wijken niet meer gevallen van kanker dan verwacht.

De onderzoeksrapportage is doorgestuurd naar de klankbordgroep die ernaar streeft om in september een advies uit te brengen. Op basis van dit advies bepaalt het college hoe om te gaan met de resultaten. Dat standpunt zal dan ook met de gemeenteraad worden gedeeld.

Sterigenics steriliseerde medische artikelen met behulp van ethyleenoxide, een kankerverwekkende stof. In 2009 bleek dat het bedrijf in de jaren ervoor te veel ethyleenoxide had uitgestoten. Omwonenden en werknemers van omliggende bedrijven zijn daardoor blootgesteld aan een hoeveelheid ethyleenoxide die boven de norm ligt.

-advertenties-

-goede doel-