140901 - Opening locatie Zoetermeer Kentalis - toespraak regiodirecteur onderwijs Tinie van AalsuimEen lint dat door een aantal leerlingen wordt doorgeknipt. Duiven die naar de toekomst vliegen. Ballonnen met een laken vol gekleurde handafdrukken die een kunstwerk onthullen. Het nieuwe Zorg Onderwijs Centrum van Kentalis in Zoetermeer werd maandag 1 september in gebruik genomen.

De leerlingen en hun ouders hadden vrijdag al een kijkje mogen nemen, maar de eerste schooldag kon niet ongemerkt beginnen. Tinie van Aalsum, Kentalis regiodirecteur onderwijs regio West. Vertelde dat “de juffen en de meesters en alle andere mensen hebben hard gewerkt zodat jullie vandaag in een nieuw gebouw naar school kunnen. De komende tijd zien en ontdekken jullie vast veel nieuwe dingen. Geniet ervan!”

Met het doorknippen van een lint met vlaggetjes, gespannen op het plein, werd door de leerlingen het gebouw geopend. En in plaats van ballonnen werden er duiven losgelaten, symbolisch voor de toekomst waar de leerlingen en cliënten ook naar toe vliegen en die oud-leerling Bas (verkleed als vogel) uitbeeldde.

Kunstwerk

140901 - Opening locatie Zoetermeer Kentalis - op weg naar lekkersBallonnen kwamen er wel aan te pas bij de onthulling van het kunstwerk van Marjet Wessels Boer. Het kunstwerk is gebaseerd op het handen silhouetten spel. Uit de met leistenen beklede gevel ontsnappen diverse handcontouren van opgeblazen staal. Wanneer de zon of de buitenverlichting erop schijnt projecteren zij samen een dierenrijk (konijnen, eekhoorns, zwanen, geiten, olifanten etc) aan schaduwen. De schaduwfiguren zijn ook in het gebouw terug te vinden.

Het kunstwerk is in opdracht van de gemeente Zoetermeer gemaakt, die hiervoor 40.000 euro beschikbaar had gesteld als onderdeel van haar plicht om te zorgen voor onderwijshuisvesting. Ook voor wethouder Isabelle Vugs (Onderwijs) is het schaduwspel bekend. Zij herinnerde zich nog hoe ze zelf vroeger met een zaklamp figuren met haar handen uitbeeldde op de muur. “Een mooi gebouw is mooier geworden met dit kunstwerk.”

Zorg Onderwijs Centrum

Het Zorg Onderwijs Centrum (ZOC) aan de Meerzichtlaan 300-302, op de hoek met de Voorweg, bestaat uit twee gebouwen. In het zogeheten centrumgebouw, dat een halve cirkel is, zijn gehuisvest kantoren, zorgonderdelen en Kombino, dat specialistische kindzorg en reguliere kinderopvang biedt.

In het ovaalvormige onderwijsgebouw delen de verschillende onderdelen van speciaal (voortgezet) onderwijs ruimtes met zorgvoorzieningen. Naast Kentalis Onderwijs Zoetermeer (voorheen Scholengemeenschap Effatha) zit hier De Voorde, school van Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) dat vanaf 1 januari 2015 onderdeel is van Kentalis.

140901 - Opening locatie Zoetermeer Kentalis - kunstwerk met weth VufsDaarnaast is er ook een Cruijff Court waar niet alleen leerlingen van Kentalis kunnen sporten en spelen, maar dat ook een buurtfunctie heeft.

In het ZOC biedt Kentalis begeleiding, behandeling, onderwijs en onderzoek. De kinderen, jongeren en volwassenen die hier naartoe komen, zijn afkomstig uit Zoetermeer, de omliggende regio, de hele provincie Zuid-Holland en daarbuiten. Ze zijn doof of slechthorend, zijn doofblind of hebben ernstige communicatieproblemen. Dit soms in combinatie met een verstandelijke beperking, motorische of psychiatrische problemen.

De officiële opening van het Zorg Onderwijs Centrum is voorjaar 2015. Dan is ook het terrein volledig ingericht, want daaraan wordt de komende tijd nog gewerkt.

-advertenties-

-goede doel-