sh-werkplein4Van de grote steden vonden in Zoetermeer de meeste mensen in de bijstand een baan (CBS, 24 september 2013). Toch loopt ook in Zoetermeer de werkloosheid hard op. Daar komt bij dat het budget dat de gemeente van het Rijk ontvangt om mensen naar werk te begeleiden de komende jaren fors daalt. Bovendien komt er nieuwe wetgeving in 2015 naar de gemeente toe. Om werkzoekenden in Zoetermeer zo goed mogelijk te blijven ondersteunen bij het vinden van werk heeft de gemeente het actieplan ‘De eerste afslag naar werk’ opgesteld.

De gemeente introduceert ‘de Rotonde’ als aanpak voor het nieuwe re-integratiebeleid. Het doel van rotondes is om doorstroming van het verkeer te bevorderen. Zo ook bij de Zoetermeerse rotonde voor re-integratie: het gaat om werkzoekenden de beste afslag naar werk te bieden en om effectieve routes naar werk te versterken. Sommige mensen maken gebruik van de eerste afslag ‘direct richting betaald werk’, anderen vinden werk via de Werktop plus. Daarin stomen ondernemers mensen klaar voor een baan.

Werkzoekenden naar werk begeleiden kan de gemeente niet alleen. Daarom werkt de gemeente intensief samen met werkgevers, onder meer binnen de Sociaal Economische Agenda (SEA). De arbeidsmarktregio reikt verder dan de gemeentegrenzen. Daarom werkt Zoetermeer als centrumgemeente intensief samen met gemeenten in de dit jaar opgerichte arbeidsmarktregio Zuid Holland Centraal.

Met de nieuwe aanpak wil de gemeente werkzoekende Zoetermeerders ook in de toekomst de eerste de beste afslag naar werk blijven bieden.

-advertenties-

-goede doel-