Voor bewoners die interesse hebben in de ontwikkeling van de wijk Oosterheem worden twee bewonersavonden georganiseerd. Op dinsdag 17 september of donderdag 19 september is er gelegenheid om het gesprek aan te gaan over het wijkontwikkelingsplan voor Oosterheem. Wijkwethouder Be Emmens is aanwezig om de avond te openen. Beide avonden zijn van 18.00 tot 21.30 uur in de Florence Nightingaleschool, Zanzibarplein 90.

De gemeente verwacht een hoge opkomst en heeft er daarom voor gekozen om een splitsing te maken in de uitnodiging aan de bewoners die huis-aan-huis wordt verspreid.

De bijeenkomst op dinsdag 17 september is bedoeld voor bewoners uit:oh-nw-winkelcentrum

De Hoven, De Wadi, Het Veld, Heemburgh, Waterzicht en De Waterrand.

De bijeenkomst op donderdag 19 september is bedoeld voor de bewoners uit:

Buythen, Tuindorp, Centrum, Parkeiland en Rietvaart.

De gemeente is zeer geïnteresseerd in het toekomstbeeld van de wijkbewoners. Hoe vinden zij dat hun wijk er over 10 jaar uit moet zien? Naar verwachting leveren de bewonersavonden een beeld op van de acties waaraan de bewoners denken om dit toekomstbeeld samen te bereiken. Samen staat hier voor de samenwerking tussen bewoners en de partners in de wijk zoals de woningcorporaties De Goede Woning, Vestia en Vidomes en de gemeente Zoetermeer. De bewonersavond sluit aan op de digitale enquête die door 1.260 mensen is ingevuld.

-advertenties-

-goede doel-

-Actie(F)tas-