woensdagmiddag 1De medewerkers van de Stichting ParticipARTe verstaan de kunst om mensen in beweging te krijgen op kunstzinnig vlak. In het nieuwe project The Move doen zij dat vanaf deze week drie middagen in de week in de lokalen van het Participatiecentrum in Palenstein. Onder de artistieke leiding van kunstenaar Daniël van Goor wordt iedere bewoner van de wijk gestimuleerd het beste in zichzelf naar boven te halen. Onder het motto ‘Geef mensen de ruimte en er ontstaat iets moois’ werkt Van Goor hard aan het vormgeven van kunstuitingen in de wijk.
The Move biedt wijkbewoners de kans om met hun talent aan de slag te gaan op het gebied van schilderen, objecten, foto-filmtechniek, geluid en textiel. The Move brengt deze vormen uiteindelijk samen in een artistieke presentatie van formaat, dat in januari 2014 zijn afronding vindt. Deelname is gratis en iedereen is welkom. Elke dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur in de Creatieve Werkplaats (Particpatiecentrum), Van Duvenvoordepad 13.

Verborgen creativiteit opnieuw tot leven
Wel of niet geschoold is niet van belang. Deelnemers leren gaandeweg The Move heel wat bij, ontwikkelen hun techniek en inspireren elkaar in de kunst die ze maken. Mensen blijken creatieve wezen  te zijn. Maar veel creatief gevoelige mensen blijken ook in het nauw gekomen te zijn door verschillende omstandigheden. Hun creativiteit lijkt verloren, maar blijkt in de creatieve werkplaats van Stichting ParticipARTe  opnieuw tot leven geroepen te worden en tot uiting te kunnen komen in kunstzinnige vormen.

Kunstzinnige projecten
Stichting ParticipARTe heeft inmiddels een naam opgebouwd op het gebied van kunstzinnige projecten voor de buurt. Zo zijn de laatste jaren de liften van de flats van de Brederodeflats opgeknapt door wijkbewoners onder leiding van de Stichting ParticipARTe  en hangen er panelen van bewoners aan de buitenkant van de Jan Van Beierenflats. Ook is  de piramide in Oosterheem opgeleverd. Dit driehoekige,  markante bouwwerk is  opgebouwd uit panelen die afzonderlijk geschilderd zijn door een veelheid van mensen en samenkomen in het geheel van de piramidevorm. En in kinderboerderij de Weidemolen is vorig jaar het gezamenlijke project ‘De Poort’  geopend.

Jorge 2 P 1Participatie en betrokkenheid
Stichting ParticipARTe heeft als doel door middel van kunst sociaal-maatschappelijke doeleinden te verwezenlijken in de vorm van kunstzinnige projecten. Hierdoor wordt de participatie van mensen in de samenleving bevorderd, onderlinge samenwerking gestimuleerd en de betrokkenheid bij de leefbaarheid van hun woonomgeving vergroot. Kunst is hierbij middel, maar ook doelstelling op zich, omdat elk project van Stichting ParticipARTe een gezamenlijk, artistiek en concreet resultaat oplevert, dat iets wezenlijks toevoegt aan de maatschappij. Meer informatie is  te vinden op de website van de Stichting ParticipARTe, www.participarte.nl.


Foto’s: Stichting ParticipARTe

-advertenties-

-goede doel-

-Actie(F)tas-