De tentoonstelling getiteld REMAIN in Ateliers BaZtille aan de Rokkeveenseweg 46 c te Zoetermeer zal Zondagmiddag 8 September officieel geopend worden.

De titel is niet zomaar gekozen. Het appelleert aan verschillende betekenissen. De interpretatie die Wiek & Verhaaf er aan geven met hun werk is duidelijk: Beeldende Kunst blijft.

remain

Deze tweede duo-tentoonstelling van beide kunstenaars in BaZtille borduurt voort op de tentoonstelling van 5 jaar geleden. Nog steeds vraagt Wiek met haar werk aandacht voor het kind. Niet op een sensationele manier waarbij het kind bijna tot een object van de media is geworden. Ook niet sentimenteel. Het accent waar Wiek op doelt is de onschuld die eigen hoort te zijn aan het kind. Je voelt bij het kijken naar haar installaties een zekere benauwenis. 

Naast de installaties zijn er ook schilderijen. Ruim tien jaar lang heeft ze haar dromen opgetekend in haar ‘ dromenboek ‘. Nu bijna twee jaar  geleden besloot ze om een selectie te maken van de opgeschreven dromen. Het vergankelijke en uiterst vluchtige van de droom verteld iets heel persoonlijks en blijft op deze wijze tot een nagelaten werk. Soms lieflijk, soms absurdistisch. De meeste werken in zeer heldere kleuren.

De interpretatie van Verhaaf betreffende de titel doelt meer op resteren. Jaren achtereen was er een veelheid aan kleurexplosies en allerhande vlakverdelingen in zijn werk. De laatste jaren was er wel een steeds verdere reducering van elementen en kleurcomposities. Wat overblijft is het mono beeld. In het doek slechts één kleur uitdrukking laten geven aan dat begrip. Hij wilde niet een steriel oppervlak. Juist de nadruk leggen op een emotie. 

Enkele sculpturen in marmer tonen het tegenovergestelde van het mono-beeld. Het Italiaanse marmer Paonazzetto heeft een veelheid aan blauwe en zwarte aders, met een wit overgaand in een zalmroze tint als drager. Dit samenstel in diversiteit is voor Verhaaf aanleiding om zijn werken de titel van Ensemble te geven. De vormentaal doet denken aan architectonische bouwsels.

De tentoonstelling zal officieel worden geopend op zondagmiddag 8 September om 16.30 uur door Arno van Roosmalen, directeur STROOM te Den Haag.

De tentoonstelling is te bezichtigen tot en met 22 September 2013. Van donderdag tot en met zondag van 13.00 uur tot 18.00 uur. Of op afspraak. Telefonisch 0650655680.

Ateliers BaZtille : Rokkeveenseweg 46C, 2712 XZ Zoetermeer.

T.o. het gebouw Nutrihage Worrel & Jetten

www.ateliersbaztille.nl

-advertenties-

-goede doel-