pers-Edo-Haan-1Wethouder Edo Haan (PvdA) stelt zich niet verkiesbaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 en keert niet terug in het bestuur van Zoetermeer. De wethouder van onder meer Financiën, Wonen en Werk & Inkomen, heeft, wanneer zijn wethouderschap stopt, 12 jaar deel uitgemaakt van het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer.

Hij heeft zich ingezet voor de werkgelegenheid in de stad, bijvoorbeeld met de totstandkoming van het nieuwe Ondernemershuis Ter Zake. Ook het vernieuwen van de wijk Palenstein, om het woningaanbod, de openbare ruimte en de voorzieningen te verbeteren, is een project dat binnen zijn portefeuille valt.

De verantwoordelijk wethouder van financiën is momenteel onder andere hard bezig met het rond krijgen van een wederom sluitende begroting voor Zoetermeer, de 12e in zijn periode als wethouder.

Wethouder Edo Haan: “Ik ben trots op de behaalde resultaten, zoals de tot stand gebrachte nauwere samenwerking tussen de gemeente en ondernemers zodat nog meer mensen aan het werk kunnen. Dat geldt ook voor de renovatieplannen voor de wijk Palenstein die, na veel gesprekken met bewoners, corporaties en andere betrokkenen, tot stand zijn gekomen.”

-advertenties-

-goede doel-