Carla Krullaars Zó ZoetermeerCarla Krullaars-Hinfelaar neemt in de raadsvergadering van 5 november afscheid als raadslid voor Zó! Zoetermeer. Vanwege positieve persoonlijke ontwikkelingen heeft zij niet langer voldoende tijd beschikbaar om het raadswerk te doen. Zij blijft voorlopig nog wel als commissielid in de Zó!-fractie.

“Ik neem echt met gemengde gevoelens afscheid, want ik vond het geweldig om deel uit te mogen maken van de raad”, zegt Carla Krullaars, “Maar om het raadswerk goed te doen moet je er genoeg tijd in kunnen steken, en voor mij valt het niet meer te combineren”.
Fractievoorzitter Marijke van der Meer: “Voor onze fractie is het natuurlijk heel erg jammer, want Carla is in de afgelopen jaren heel deskundig geworden op het gebied van de jeugdzorg, de Wmo en de sociale voorzieningen. Zij heeft steeds veel Zoetermeerders bezocht die in de knel zaten, zodat ze ook altijd vanuit de praktijk heel goed wist wat er speelde. We zijn heel blij dat ze in de komende tijd nog blijft als commissielid zodat ze zelf haar opvolger kan inwerken”.

Carla Krullaars werd op 27 maart 2014 geïnstalleerd als raadslid voor Zó! Zoetermeer. Zij was onder andere een aantal jaren lid van het algemeen bestuur van Bleizo.

Op 5 november wordt zij opgevolgd door Roel van der Vlies. Van der Vlies was in de vorige periode fractiemedewerker en sinds de verkiezingen van dit jaar actief als commissielid voor Zó! Zoetermeer.

-goede doel-