Wereldwijd worden er jaarlijks vijf biljoen plastic tassen geproduceerd. Hiervan wordt slechts negen procent gerecycled. Het overige ligt op enorme afvalhopen of drijft rond in oceanen. Raadsleden van D66 en GroenLinks willen dat het college zich inzet om gebruik van plastic tasjes tegen te gaan.

plastic

”De beste manier om deze vervuiling tegen te gaan, is zo min mogelijk plastic tasjes te gebruiken”
zegt D66-raadslid Esmael Zamani. “Vanuit de Rijksoverheid is er al een verbod op het verstrekken van gratis plastic tassen. Dit verbod helpt om het gebruik terug te dringen. Maar er worden nog steeds veel plastic tasjes gebruikt. We willen deze verspilling en vervuiling graag verder beperken. En dit realiseren door in nauw overleg met de winkeliers en ondernemers in Zoetermeer een plan op te stellen om het gebruik van plastic tasjes in Zoetermeer verder te ontmoedigen.”

Raadslid Walter Steenis van GroenLinks vult aan: “Verder kan de gemeente de inwoners via voorlichting ook wijzen op het belang om minder gebruik van plastic tasjes te maken. Dit is goed voor het milieu en heeft ook als voordeel dat er minder zwerfafval is, wat weer bijdraagt aan het aanzien en de uitstraling van de publieke ruimte van onze stad.”

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-goede doel-