Marc Rosier 3 Copyright FOTOFLEXNLOp de eerste begroting van het in mei aangetreden college staat een tekort van € 8,5 miljoen. Dit is ongeveer 2% van de begroting. Volgens wethouder van financiën Marc Rosier moeten de reserves van de gemeente worden aangesproken.

“Dit kan niet opgelost worden met alleen makkelijke maatregelen”, waarschuwt Rosier. Het tekort speelt niet alleen dit jaar, maar is structureel. “De komende jaren zullen we steeds rond de 8 miljoen euro tekort komen”. De voornaamste reden van het tekort is dat de jeugdhulp onverwachts meer kost dan begroot.

 

Korte termijn

Uiterlijk 18 oktober stuurt het college een afrondend begrotingsvoorstel naar de raad voor het begrotingsdebat op 5 en 11 november. In het voorstel zullen vooral maatregelen voor korte termijn (2019) worden besproken, structurele maatregelen voor de komende jaren zullen pas aan de orde komen in de voorjaarsdebatten.
Voor een oplossing op korte termijn zullen de reserves van de gemeente aangesproken moeten worden, volgens wethouder Rosier. “De rente op deze reserves was eigenlijk bedoeld om te investeren in de stad, maar we kunnen niet anders. We zullen toch een sluitende begroting moeten presenteren”.

 

Zelfs zwembad kan beïnvloed worden

“We hebben structureel minder geld de komende jaren. Daar kunnen we niet om heen. En ja, daar gaan zullen inwoners iets van merken, dat kan niet anders. Want de gemeente Zoetermeer moet financieel gezond blijven. Als college doen wij ons uiterste best de tekorten zo goed mogelijk op te vangen door duidelijke keuzes te maken. Een ding staat daarbij voorop: we blijven bouwen aan de stad, we blijven investeren in kwaliteit’’, aldus wethouder Marc Rosier.
De wethouder kon niet zeggen welke plannen nu gewijzigd zullen worden of zelfs niet kunnen doorgaan. “We hebben niets vooraf buiten haken gezet en zullen het in het voorjaarsdebat bekijken. Zelfs de bouw van een nieuw zwembad in de stad kan beïnvloed worden. Het zou onverstandig zijn om het onderzoek naar de locaties nu stil te leggen, maar we kunnen het niet bij voorbaat uit de bezuinigingen houden”.

 

Hogere kosten jeugdhulp

De hogere kosten voor jeugdhulp komen onder meer door hogere tarieven, een verschuiving naar duurdere zorgtrajecten en een toename van kinderen die hulp nodig hebben. De jeugdhulp zorgt voor het leeuwendeel van het tekort, 7,5 tot 8 miljoen komt voor rekening van jeugdhulp. Marc Rosier: “Maatregelen om de kosten voor jeugdhulp terug te dringen, zoals een praktijkondersteuner bij de huisartsen, hebben onvoldoende effect gehad. Zonder de jeugdzorg zouden we een heel nette begroting hebben!”

-goede doel-