Het CDA Zoetermeer vindt dat de gemeente Zoetermeer sportverenigingen moet helpen met hun subsidieaanvragen. Sportverenigingen laten nu vaak subsidiegeld liggen omdat ze niet weten hoe ze dit aan kunnen vragen.

hardloop“Verenigingen zijn afhankelijk van vrijwilligers en die weten niet allemaal hoe ze met subsidieaanvragen om moeten gaan hierdoor kunnen ze een welkome subsidie mislopen,” zegt CDA-raadslid David Weekenstroo.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelde half juli 2018 87 miljoen euro beschikbaar voor alle sportverenigingen in Nederland. Zij kunnen deze subsidie gebruiken voor de aanschaf van materialen of om de sportaccommodaties toegankelijker te maken. “Maar als vereniging moet je er wel snel bij zijn, want voor de regeling geldt: ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’,” vertelt Weekenstroo. “Snel aanvragen dus en daarbij kunnen veel verenigingen wel wat hulp bij gebruiken.”

Btw terugvragen

“Tot 2019 kunnen sportverenigingen zonder winstoogmerk - vaak stichtingen - de btw verrekenen. Als ze willen investeren in de toegankelijkheid van hun accommodatie of in materialen bijvoorbeeld. Vanaf 2019 vervalt deze regeling. Dit betekent dat verenigingen soms fors hogere kosten maken,” aldus Weekenstroo. “Het CDA Zoetermeer ziet graag dat de gemeente deze regeling onder de aandacht van verenigingen brengt en roept het college in schriftelijke vragen op dat zo snel mogelijk te doen. Bij lokale subsidies is het heel gebruikelijk dat voorlichting wordt gegeven en wij willen dat dit bij deze landelijke regeling ook gebeurt, omdat het schrappen van de btw-vrijstelling grote impact kan hebben voor sommige Zoetermeerse verenigingen”.

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-goede doel-