De PvdA Zoetermeer is geschrokken van berichten in de krant over het EU-subsidiepotje dat drie jaar voor het einde van het programma leeg is. De fractie heeft vragen aan het college gesteld of hier ook Zoetermeerse jongeren getroffen gaan worden.

bezuinigingenHet gaat over het EU-subsidiepotje om kwetsbare leerlingen te begeleiden naar werk. In de pot zat 363 miljoen euro voor zeven jaar. Zo’n 175 praktijkscholen en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs konden subsidie aanvragen voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid, het zorgen voor eerlijke kansen en het begeleiden van kwetsbare leerlingen naar de arbeidsmarkt.

Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid zou tussen 2014 en 2020 het geld in drie rondes verdelen. Het geld is echter al op in de tweede ronde, volgens staatssecretaris Tamara van Ark doordat meer scholen en instanties de weg naar de subsidiepot hebben gevonden en succesvol zijn geweest in de aanvraag.

Raadslid Susanne Bout: “De PvdA Zoetermeer maakt zich al jaren sterk in de gemeenteraad voor kinderen in het speciaal en passend onderwijs. Zij moeten na hun opleiding zeker zijn van een eerlijke kans en begeleiding naar passend werk.” Het gaat hier om een zeer kwetsbare groep jongeren, die lager geschoold zijn dan mbo1-niveau. Het worden assistenten in de garage, de supermarkt of een hoveniersbedrijf. Met de subsidie kunnen scholen de jongens en meisjes naar stage en werk begeleiden. “Door het plotseling wegvallen van de subsidie kan dat niet meer en dat baart ons zorgen”, aldus Bout. “De PvdA is benieuwd om hoeveel leerlingen het in Zoetermeer gaat, of het College hier oog voor heeft en aan een oplossing gaat werken.”

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-goede doel-