Aandacht voor de bieb op schoolNet als in voorgaande jaren pleit de PvdA voor meer Bibliotheken op school. Nog steeds is ongeveer één op de negen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar laaggeletterd is en heeft daarom moeite om goed mee te kunnen doen in onze samenleving.

PvdA Raadslid Susanne Bout: “Veel lezen is goed voor de ontwikkeling van kinderen, vooral vrij lezen. Het landelijke concept ‘de Bibliotheek op school’ stimuleert het lezen en zorgt aantoonbaar voor de verbetering van de lees- en taalvaardigheid.”
De schoolbesturen van OPOZ en UNICOZ hebben al jaren geleden de intentie vastgelegd om al hun scholen te voorzien van een bibliotheek op school. Eind 2017 hadden 17 scholen in Zoetermeer een speciale ‘Bibliotheek op School’ om kinderen te stimuleren meer te lezen. Het streven van Bibliotheek Zoetermeer is dat eind dit jaar 30 scholen zo’n bibliotheek hebben. Maar daar is budget voor nodig.
“De PvdA omarmt dit idee al jaren. Het concept ‘de Bibliotheek op School’ is nog steeds actueel en zorgt voor een aantrekkelijk leesaanbod voor de leerlingen. Het is een laagdrempelige manier om het lezen goed te ontwikkelen. En daarom hebben wij het college weer gevraagd om extra budget voor dit belangrijke doel”, aldus Susanne Bout.
In voorgaande jaren heeft de raad er via breed gesteunde moties mede voor gezorgd dat bijna de helft van de scholen in Zoetermeer al een ‘Bibliotheek op school’ heeft. Het zou mooi zijn als de raad de Bibliotheek wederom ondersteunt bij het streven om op alle primair onderwijsscholen in Zoetermeer een Bibliotheek op School te realiseren.

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

 

-goede doel-