20180529 128692Zes wethouders werden dinsdagavond geïnstalleerd: Margreet van Driel, Jakobien Groeneveld, Jan Iedema, Ingeborg ter Laak, Robin Paalvast en Marc Rosier. Zij zullen aan de slag gaan als voltijd wethouder en vooral veel de wijken in gaan, volgens het coalitie akkoord.

Het coalitie akkoord heeft de naam ‘Groene, veilige stad met ambitie, thuis in de wijk’ gekregen. De wethouders, die met ruime meerderheid verkozen werden door de gemeenteraad, moeten vooral ‘wijkgericht’ gaan werken. De oppositie vroeg zich tijdens het debat nog wel af hoe dit concreet in werking gaat. Elke partij kreeg tijdens het debat kort de gelegenheid om zijn reactie op het akkoord te presenteren, waarna hier vragen over gesteld konden worden.

Duidelijk is wel dat dit het ‘groenste akkoord ooit’ is, met veel aandacht voor groen in de stad en natuur. Maar natuurlijk zijn er ook afspraken gemaakt over het zwembad: “Natuurlijk gaat dit er komen, we moeten de komende periode bekijken waar dit het beste past en dan volgend jaar starten met bouwen”, aldus raadslid Hilbrand Nawijn van de LHN. Energietransitie is een belangrijk onderwerp in het akkoord, binnen een aantal jaar moeten heel veel huizen in de stad van het gas af en liever nog energieneutraal worden en ook over het bouwen van nieuwe woningen en het armoedebeleid zijn afspraken gemaakt.  

Vanwege de benoeming van de wethouders, die nu geen raadslid meer zijn, zijn vijf nieuwe raadsleden geïnstalleerd: de heer G. Ekkelenkamp (D66), de heer J. van Gils (VVD), mevrouw W.E.A. Hoekstra (VVD), mevrouw E. van Oudheusden (CDA) en de heer M.G. van der Snoek (LHN).

Ook heeft de raad tijdens deze raadsvergadering de commissieleden van de verschillende fracties benoemd.

-goede doel-