20180329 124617De vijf partijen die meededen aan de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie zijn eruit. VVD, LHN, D66, GroenLinks en CDA gaan samen de coalitie in Zoetermeer vormen. De partijen zijn van plan om dinsdag 29 mei het akkoord officieel te bekrachtigen.

Concreet aan de slag in de wijken

Zaken die in de directe omgeving spelen van inwoners, worden voortaan vooral op wijkniveau aangepakt. Het zogenoemde wijkgericht werken is een van de belangrijkste speerpunten van het concept coalitieakkoord.

“Wij, de onderhandelaars, willen inspelen op de behoefte van inwoners en concreet ideeën en initiatieven van de inwoners ondersteunen. Dit organiseren wij door wijkwethouders en wijkregisseurs integraal verantwoordelijk te maken en een sterke rol te geven. Zij krijgen meer beslissingsbevoegdheid en budget”, aldus de onderhandelaars.

 

Portefeuilleverdeling

De gemaakte afspraken over de financiën en de portefeuilleverdeling worden nog op papier gezet. Naar verwachting worden die dinsdag 22 mei bekend gemaakt. Dit concept coalitieakkoord is gepubliceerd op de gemeentelijke website www.zoetermeer.nl/coalitieakkoord . Op het platform Doemee: doemee.zoetermeer.nl kan iedereen reageren. Op dinsdag 22 mei wordt het voorlopige akkoord behandeld in de plenaire commissie. Woensdag 23 mei is er een inwonersavond waarvoor een 500-tal inwoners zijn uitgenodigd en op dinsdag 29 mei bespreekt de gemeenteraad het akkoord en worden de wethouders benoemd.

 

Afspraken

De onderhandelaars hebben op veel gebieden afspraken met elkaar gemaakt over hoe Zoetermeer de komende tijd bestuurd moet worden. Rode draad in deze afspraken is het wijkgericht werken. Voorzieningen  voor bijvoorbeeld zorg en welzijn, jeugdzorg, ouderenzorg en participatie worden vooral in de wijk georganiseerd.

Andere punten die de onderhandelaars in het akkoord noemen: een veel betere doorstroming op de woningmarkt; een nieuw recreatief zwembad; voor elke wijk een energie-transitieplan; investeren in groen en stadsnatuur; technische beroepsopleidingen versterken; zwaardere zorg en hogere zorgkosten voorkomen; veiligheid en verkeersveiligheid verbeteren; werken aan betere bereikbaarheid van Zoetermeer.

-goede doel-