Ingang CKCNa de verbouwing van het CKC is de toegankelijkheid en bruikbaarheid voor gehandicapten onvoldoende gebleken. De problemen worden aangepakt, maar het gaat nog tot juli duren voordat dit is opgelost.

“Wij hebben ruimschoots voor de verbouwing van het CKC, al in 2013, aangedrongen op goede toegankelijkheid en bruikbaarheid voor iedereen, dus het is heel erg zonde dat de verbouwing niet in een keer goed is uitgevoerd,” aldus Marijke van der Meer, fractievoorzitter van Zó! Zoetermeer.


Bij de verbouwing is het gehandicaptentoilet verplaatst, waardoor de situatie ernstig is verslechterd. Sommige gehandicapten kunnen het toilet alleen met hulp gebruiken, anderen kunnen er helemaal niet meer terecht. Volgens de Toegankelijkheidsraad is, behalve het gehandicaptentoilet, ook de positie van de knoppen voor het automatisch openen van de algemene entreedeuren een belangrijke verbeterpunt. Het college geeft aan beide punten op te lossen.

De aanpassing van het gehandicaptentoilet zal vanwege de beschikbaarheid van partijen en levertijd van materialen niet eerder dan in juli 2018 gereed zijn. “Treurig dat de gehandicapten nu niet goed terecht kunnen in het CKC. We hebben intussen afgesproken met het college, via het initiatiefvoorstel 'Open Stad Zoetermeer' dat voortaan van tevoren goed wordt uitgezocht wat er nodig is, en dat de Toegankelijkheidsraad van Zoetermeer erbij betrokken wordt. Dit soort missers moeten we voorkomen, want het kost alleen maar onnodig extra geld,” aldus Carla Krullaars van Zó! Zoetermeer.

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-goede doel-