20180329 124617Helma Neppérus en Amy Koopmanschap zijn bereid gevonden om als formateurs op te treden. De vijf partijen hebben besloten dat de formateurs gezamenlijk de formatiegesprekken begeleiden die vanaf morgen worden gevoerd. Het streven is om in mei dit traject af te ronden.

Beide formateurs zijn bestuurlijk zeer ervaren maar hebben uiteenlopende achtergronden. Gezien deze aanvullende ervaringen, het aantal onderhandelende partijen en de bijbehorende politieke verschillen wordt er met twee formateurs gewerkt.

Helma Neppérus was van 2006 tot 2017 lid van de Tweede Kamer. Daarvoor werkte zij bij onder andere de Belastingdienst en was zij lid van de gemeenteraad van Voorschoten, waar zij ook woont. Zij is lid van de VVD.

Mevrouw Amy Koopmanschap was van 2003 tot 2015 burgemeester van Diemen. Daarvoor was zij burgemeester van Zoeterwoude en actief in het Amsterdamse stadsdeel De Pijp als raadslid en bestuurder. Zij is lid van GroenLinks en woont in Amsterdam.

De vijf partijen hebben afgesproken om tijdens de onderhandelingen alleen in gezamenlijkheid en als zij dat wenselijk vinden uitspraken te doen over de voortgang.

-goede doel-