20180329 124617VVD, LHN, D66, GroenLinks en CDA starten de gesprekken over een coalitieakkoord. De 5 partijen zijn akkoord met het advies van informateur Helmi Huijbregts en gaan onderhandelen voor een brede coalitie met zes wethouders.

Woensdag 11 april had de Zoetermeerse gemeenteraad deze coalitie ook geadviseerd. Deze brede moet leiden tot een college , waarvan de VVD er twee levert.

De komende dagen worden gebruikt om de planning en opzet van de onderhandelingsperiode uit te werken. Het is nog niet duidelijk wie de onderhandelingen gaat leiden. Met vijf partijen heeft het college een ⅔ meerderheid in de raad: 26 van de 39 zetels. Er wordt gekozen voor een college met 6 wethouders. Het huidige college moest het doen met 5 wethouders, maar in de periode hiervoor had Zoetermeer ook al 6 wethouders. De extra wethouder is nodig, volgens informateur Helmi Huijbregts omdat de stad voor grote uitdagingen staat, zoals de bouw van 10.000 tot 16.000 woningen en de komende vacatures van gemeentesecretaris en burgemeester.

 

“Deze vijf partijen zetten gezamenlijk een belangrijke stap om te komen tot een nieuwe coalitie en college van burgemeester en wethouders. Een nieuw bestuur dat de uitdagingen waar Zoetermeer voor staat samen met inwoners, ondernemers en organisaties oppakt” aldus Marc Rosier (lijsttrekker VVD). Rosier gaf al eerder aan dat hij hoopt na de meivakantie het nieuwe college te presenteren.

-goede doel-