helmi huijbregtsHelmi Huijbregts, VVD-Eerste Kamerlid en vice-voorzitter van de Eerste Kamerfractie is de nieuwe informateur in Zoetermeer. De informateur onderzoekt de mogelijkheden tot het vormen van een coalitie (verbond van politieke partijen die in de gemeenteraad een meerderheid van stemmen hebben).

De eerste verkenningsronde onder de politieke partijen werd geleid door Marc Rosier, lijsttrekker voor de VVD en wethouder. De VVD won in Zoetermeer de gemeenteraadsverkiezingen, die op 21 maart werden gehouden. Rosier werd daarop informateur.  Zijn verkenningsronde met de twaalf raadsfracties mislukte vrijdag, toen bleek dat er geen steun was voor een coalitie van VVD, LHN, D66 en GroenLinks.  Nu is er dus een externe informateur aangetrokken. Zij gaat wederom om de tafel met alle partijen die dat willen. Eventueel volgen er dan meer gesprekken.

Als zij voldoende informatie heeft, kan ze haar conclusies aan de gemeenteraad aanbieden.  Ze krijgt de vraag mee te kijken welke vier- en vijfpartijencolaities kansrijk zijn om een stabiel college van burgemeester en wethouders te vormen. “Hierbij zijn geen partijen vooraf uitgesloten of bij voorbaat verzekerd van een plek,” meldt de gemeente. De informateur heeft dus de vrije hand gekregen. Helmi Huijbregts is, zo meldt de gemeente verder, zeer ervaren in de rol van informateur. Zij heeft in het verleden onder meer in Zutphen en Breda informatiegesprekken begeleid. Ze is overigens niet alleen in Zoetermeer benoemd tot informateur, maar ook in Moerdijk.

-goede doel-