20180221 123614De verkiezingen zijn voorbij, de uitslagen zijn bekend. Maar er is nog geen nieuw college. Hoe gaat het nu verder, na de verkiezingen? De eerste stap is het vormen van een coalitie en het opstellen van een coalitieakkoord.

De grootste partij, in Zoetermeer is dit de VVD, neemt het voortouw in het bereiken van het coalitieakkoord. Lijsttrekker VVD Marc Rosier zal hier een grote rol in spelen. Tijdens het ‘Duidingsdebat’ op donderdag 29 maart, vlak na de installatie van de nieuwe raad, heeft iedere partij laten weten hoe zij tegen de uitslag van de verkiezingen aankijken en wat zij zien als coalitieakkoord. Informateur Marc Rosier zal op zoek gaan naar een meerderheid in de coalitie met minstens 20 zetels, liever meer.

Formatieperiode

Maandag 9 april wordt, volgens planning, in een openbare bijeenkomst de beoogde coalitie kenbaar gemaakt. En wie de formateur wordt die op inhoud gaat onderhandelen. Daarna starten de coalitiepartijen met de onderlinge gesprekken om te komen tot een coalitieakkoord. Nog voordat het uiteindelijke coalitieakkoord vast wordt gesteld krijgen partijen uit de stad de mogelijkheid hun reactie op dit concept akkoord te geven. Ook de gemeenteraad krijgt de mogelijkheid tot reageren, volgens planning zou dit op maandag 7 of 14 mei kan plaatsvinden.

Raadsbreed akkoord

Een andere mogelijkheid is een raadsbreed gedragen akkoord, dan worden alleen de hoofdlijnen vastgelegd en worden voorstellen vanuit de raad ingediend en bekeken en niet alleen vanuit de coalitie. Zoetermeer Vooruit is een voorstander van het raadsbrede akkoord.  Fractievoorzitter Juliette Meurs-Troch: “De grootste partijen mogen de wethouders leveren maar we willen af van de coalitie/oppositie-gedachte. Dat betekent dat we met elkaar de hoofdlijnen vastleggen en dat dan vervolgens ieder onderwerp of voorstel dat op de agenda komt, gelijke kans van slagen krijgt.”

Nieuw college in mei

Als alles voorspoedig gaat, kan de benoeming van het nieuwe college plaatsvinden op dinsdag 22 mei 2018 en kan het college snel aan de slag om de stad te gaan besturen!

-goede doel-