duurzaamheidspactZeven Zoetermeerse partijen hebben samen een Duurzaamheidspact gesloten. Zij geven daarmee een krachtig signaal af dat zij de komende jaren streven naar een stevig klimaatbeleid, dat leidt tot een duurzame, groene en toekomstbestendige stad.

PvdA, D66, GroenLinks, CDA, VVD, Zó! Zoetermeer en ChristenUnie-SGP willen dat de gemeente Zoetermeer zich samen met de Metropoolregio, de Provincie en het Rijk krachtig inzet voor energiebesparing en duurzame en fossielvrije energieopwekking.  
“Ook Zoetermeer zal haar steentje moeten bijdragen aan het klimaatakkoord van Parijs”, aldus de zeven partijen.

In Zoetermeer is met het ‘Actieprogramma Duurzaam & Groen’ al een stap in de goede richting gezet. Maar er is meer nodig. Dit Zoetermeerse Duurzaamheidspact is bedoeld als inspiratie voor een nieuwe raad en een nieuw college. Het bevat een mix van wensdromen, ambities, doelen en concrete maatregelen.

We zijn optimistisch, maar ook realistisch. Niet alles kan tegelijk en binnen één raadsperiode”, geven de partijen aan. “We hopen daarbij constructief te kunnen samenwerken met alle inwoners, organisaties en bedrijven in de stad die zich bezighouden met duurzaamheid en groen. We zetten graag samen met hen de schouders eronder!”

Het Duurzaamheidspact zal tijdens de raadsvergadering van 5 maart worden aangeboden aan burgemeester Aptroot.

-goede doel-