Zoetermeer is trots op de overwinning van stadsgenoot Yara van Kerkhof op de Olympische Spelen in Zuid-Korea maar op hetzelfde moment verscheen een bericht op Facebook over de topsportkaart. Een financiële tegemoetkoming die, zonder betrokkenen te informeren, blijkbaar ineens niet meer gegeven wordt.

sport 03Daar het een jaarlijkse uitkering achteraf betreft, komen de gezinnen die het treft voor een onaangename financiële tegenvaller te staan. Het ondersteuningsfonds van Den Haag Topsport is een ondersteuningsfonds voor topsporters. Hierbij kan gedacht worden aan uitbetalingen voor trainingsstages, reiskosten en medische kosten. Zoetermeer was hierbij aangesloten. Een topsporter kon hierdoor in aanmerking komen voor maximaal € 500 per jaar. Aanvragen dienden voor 1 november van het lopende jaar te zijn gedaan.

Volgens de wethouder past deze tegemoetkoming niet in het nieuwe sportbeleid van Zoetermeer. In dit nieuwe beleid zijn prioriteiten op andere elementen van sportbeleid komen te liggen. “Dit vinden we vreemd”, geeft fractievoorzitter Juliette Meurs-Troch van Zoetermeer Vooruit aan. “In het raadsbesluit over de Sportagenda 2017 en verder wordt gesproken over ‘primair gericht op de breedtesport’ en dat betekent volgens Zoetermeer Vooruit niet dat er dan niets anders meer mogelijk is. Dit is weer een typisch geval van uitgaan van de regeltjes in plaats van de mens. Kijken naar onmogelijkheden in plaats van het zoeken naar creatieve oplossingen. Gelukkig is de wethouder bereid om met de Zoetermeers inwoners die voor 2017 een aanvraag hebben ingediend, in gesprek te gaan. We doen dan ook een oproep om je vooral bij de gemeente te melden.”

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-goede doel-