Bezoek stichting OSO aan de ChristenUnie SGP fractieDe ChristenUnie-SGP fractie heeft een gesprek gehad met vertegenwoordigers van het bestuur van de stichting Overleg Samenwerkende Ouderenbonden (OSO) voor vijftigplussers in Zoetermeer. De fractie kijkt terug op een zeer nuttig gesprek waarin een aantal uitdagingen en zorgpunten rondom het ouderenbeleid in Zoetermeer zijn besproken.

De stichting OSO heeft tijdens de fractievergadering hun visie op het ouderenbeleid in Zoetermeer gedeeld. Er bleek een goede match te zitten tussen wat het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie-SGP Zoetermeer schrijft en wat de OSO nastreeft. Oud kunnen worden in Zoetermeer is één van de speerpunten van het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie-SGP. Dat betekent dat er meer capaciteit moet komen voor verpleeghuiszorg, zodat ouderen in de laatste fase van hun leven niet gedwongen worden om verpleegd te worden in bijvoorbeeld Den Haag (wat nu veelal gebeurt), ver weg van hun familie en verdere sociale omgeving. De ChristenUnie-SGP vindt dat ongewenst en gaat dat aanpakken.

Stichting OSO is een overlegorgaan van de drie ouderenbonden voor vijftigplussers in Zoetermeer, namelijk de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB), de Katholieke Bond voor Ouderen in Zoetermeer (KBOZ) en de Algemene Ouderen Vereniging Zoetermeer (AOVZ). Gezamenlijk hebben deze drie bonden meer dan 2.000 leden van 55 jaar en ouder in Zoetermeer.

-goede doel-