sw bo spelevaert 2Verontruste ouders hebben de SP gewezen op de verkeersonveilige situatie rondom de basisscholen De Springplank en De Spelevaert in Seghwaert. Deze scholen worden begrensd door de Vaartdreef, Vijverdreef, Weteringdreef en Pitrusvaart.

Leerlingen hebben bijvoorbeeld geen vrij zicht op het verkeer bij het oversteken van de straat. Op de splitsing Vaartdreef/Pitrusvaart staat een boom die het zicht voor de kinderen ontneemt waardoor zij genoodzaakt zijn eerst de weg te betreden om vervolgens te kunnen kijken of de weg vrij is. Ook de scholen zelf waarschuwen leerlingen en ouders voor de onveilige situaties.

Verzoeken tot de gemeente om het instellen van een schoolzone met verkeer belemmerende maatregelen zoals wegvernauwingen, zebrapaden, waarschuwingslichten en verkeersdrempels zijn niet gehonoreerd volgens de SP. Er wordt aangegeven dat er politiesurveillance plaatsvindt maar dit is natuurlijk geen blijvende oplossing voor deze verkeersonveilige situatie. Ook is er een knelpuntenonderzoek gedaan door de afdeling Onderwijs met het verzoek aan de gemeente om deze knelpunten op te lossen. “Ook daar is verder niets mee gedaan”, aldus SP raadslid Jan Boin. De SP heeft over de verkeersonveilige situatie vragen gesteld aan het college.

Foto: De Spelevaert in Seghwaert

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-goede doel-