dacostastraatZó! Zoetermeer vraagt het college om samen met de bewoners op zoek te gaan naar oplossingen voor het parkeerprobleem in de wijk Dorp. Het betreft de buurt rond de Da Costastraat waar - volgens tellingen van de bewoners zelf - ruim 60 parkeerplaatsen te weinig zijn.

“Omdat we regelmatig signalen kregen over het parkeerprobleem rondom de Da Costastraat zijn we zaterdag ter plekke gaan kijken, en hebben we gesproken met de bewoners”, zegt Marijke van der Meer, de fractievoorzitter van Zó! Zoetermeer. “Een van de bewoners heeft uitgebreide tellingen gedaan, en het aantal woningen vergeleken met het aantal parkeerplaatsen, en zelfs als je uitgaat van maar één auto per woning dan zijn er ruim 60 plaatsen tekort. Daar moet serieus naar gekeken worden.”

Uit de vragen van Zó! blijkt ook dat de bewoners zelf al op zoek zijn gegaan naar oplossingen. Gedacht wordt aan het dichter bij elkaar brengen van de parkeervakken in de Kloosstraat, door het laten vervallen van de middenberm, waardoor er meer auto's langs de stoep geparkeerd kunnen worden.

Van der Meer: “Hoewel in dit plan de bomen blijven staan, zijn er ook bewoners die deze oplossing minder geschikt vinden. Daarom willen we graag dat de gemeente een bijeenkomst organiseert met de bewoners en de verkeersdeskundigen om gezamenlijk te zoeken naar oplossingen waar draagvlak voor is.”

Foto: Da Costastraat, Google maps

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

 

-goede doel-