reigersblauw googleDe gemeenteraad heeft deze week besloten dat in alle Zoetermeerse wijken op nu nog groene veldjes bijgebouwd mag worden. D66 is teleurgesteld over dit raadsbesluit. “Veel van onze woonwijken zijn best wel sterk verdicht,” aldus D66 raadslid Willem Bos.

Zoetermeer zou volgens het nieuwe Woningbouwprogramma er de komende jaren 10.000 tot 15.000 woningen bij krijgen. Door het College van B&W werd dit aangeduid met de Schaalsprong. “D66 heeft van het begin af aan erop aangedrongen om vooral een schaalsprong in kwaliteit te maken,” legt D66 fractievoorzitter Cora Huijbens uit, ”het aantal woningen mag niet maatgevend zijn, de kwaliteit van de  stad, wijk en buurt dient voorop te staan.” D66 wil een groot aantal van deze nu nog groene locaties in de wijken sparen en het groen behouden voor de buurt. Komende jaren kan volgens D66 ruimschoots gebouwd worden op vrijvallende bedrijfsterreinen en door transformatie van kantoren.

Voorbeelden van nu nog groene locaties waar gebouwd mag worden: Abrikozengaarde, Buizerdveld, Reigersblauw, Toverberg, volkstuinen Zwaardslootseweg en Voorweg.    

 

Foto: Google maps

-goede doel-