Actiegroep DoeNietZoMall herinnert de raad aan een oude belofte: in het raadsbesluit van 23 januari 2017 werd opgenomen dat er metingen zouden plaatsvinden rondom het Woonhart, of de HOM er nu wel of niet komt.


doenietzomallInmiddels is duidelijk dat de Holland Outlet Mall is afgeblazen, maar van de metingen is nog geen sprake. Maandag 29 januari wordt het HOM-proces besproken in de raadsvergadering, In een brief aan de gemeenteraad wijst de actiegroep op de gedane belofte.
In het amendement werd opgenomen dat luchtkwaliteit en geluidsbelasting gemeten zou gaan worden op ten minste drie logische locaties en gedurende een reeks van jaren. Dit onafhankelijk van het feit of de Outlet Mall er zou komen of niet.


De meetinstrumenten hadden eigenlijk zelfs al in 2017 geplaatst moeten worden, maar nadat in september duidelijk werd dat de HOM definitief van de baan was, is ook de meetopdracht in de vergetelheid geraakt. De omwonenden die zich hebben verenigd in de actiegroep DoeNietZoMall vinden echter dat de metingen wél waardevol zijn om inzicht te krijgen in bijvoorbeeld de hoeveelheid fijnstof in de lucht. Zij roepen de raad op om zo snel mogelijk te starten met de afgesproken metingen.

-goede doel-