rv winkelcentrum 1De VVD wil dat er een oplossing komt voor de parkeerproblemen bij winkelcentrum Rokkeveen. Vooral op vrijdagen is het door de markt op de parkeerplaats buitengewoon moeilijk te parkeren. De VVD wil dat de gemeente samen met de markt op zoek gaat naar een oplossing.

“De winkeliersvereniging van winkelcentrum Rokkeveen maakt zich terecht zorgen. Het winkelcentrum moet geen klanten verliezen door het gebrek aan parkeerplaatsen. De markt heeft toegevoegde waarde voor Zoetermeer en Rokkeveen. Er moet dus in samenwerking met de winkeliers én de markt naar een oplossing worden gezocht.” Aldus Jan Iedema, fractievoorzitter VVD Zoetermeer

De VVD-fractie stelde schriftelijke vragen aan het college over de problemen rond het parkeren bij het winkelcentrum.

-goede doel-