Uitreiking Toegankelijkheidsprijs 2014 gezamenlijke foto

Jury en medewerkers poseren samen

Tandartsenpraktijk Meerzicht is in Zoetermeer de meest toegankelijke tandartspraktijk voor gehandicapten. De gemeente Zoetermeer heeft hiernaar onderzoek gedaan voor de Toegankelijkheidsprijs Zoetermeer 2014. Want goede toegang tot praktijken van tandartsen is juist nodig als het niet goed gaat, zoals bij een spoedgeval. Dat geldt voor patiënten met én zonder beperking. Op 8 oktober 2014 ontving tandartspraktijk Meerzicht van wethouder Isabelle Vugs een oorkonde en een aan een goed doel te geven geldbedrag van € 500,-. Het geldbedrag doneert de tandartspraktijk aan stichting Happy Days. . Deze stichting zorgt dat kinderen uit groep 6, 7 en 8 die het thuis moeilijk hebben even hun problemen kunnen vergeten. Ze organiseren voor deze kinderen een kampweek.

Een jury van zeven leden, waarvan vier juryleden zelf verschillende vormen van functiebeperking hebben, heeft afgelopen zomer onderzoek naar toegankelijkheid van tandartsenpraktijken in Zoetermeer uitgevoerd. De jury lette niet alleen op rolstoeltoegankelijkheid, maar ook of er rekening is gehouden met mensen die een auditieve en/of visuele beperking hebben. Daarnaast hebben alle praktijken van Zoetermeer vragen kunnen beantwoorden over hun eigen toegankelijkheid. De keuze van de jury viel unaniem op Tandartsenpraktijk Meerzicht. Deze praktijk is niet alleen goed fysiek toegankelijk voor gehandicapten maar ook is het personeel goed op de hoogte van de mogelijkheden om het bezoek aan de tandarts voor gehandicapten te vergemakkelijken.

Het resultaat

“Uit de antwoorden, de eerste scan, de reacties op het verzoek om mee te doen aan het onderzoek ter plaatse komt het beeld naar voren dat een deel van de tandartsen zich bewust is van hun patiënten met een beperking. Daartegenover staat dat bij nog een aanzienlijk deel van de benaderde tandartsen geen goed beeld bestaat over wat toegankelijkheid voor een gehandicapte inhoudt. Tot slot zijn er ook tandartsen waarbij toegankelijkheid geen onderwerp van aandacht is”, aldus het rapport.

Verbeteringen mogelijk

Een deel van de tandartsenpraktijken is helaas niet goed toegankelijk voor gehandicapten. Dit komt bijvoorbeeld door trappen en ontoegankelijke ingangen, waardoor mensen met een rolstoel niet naar binnen kunnen. Dat wordt een probleem als een gehandicapte buiten kantooruren spoedhulp nodig heeft, en een van deze ontoegankelijke praktijken heeft spoeddienst. Een aanbeveling van de jury is daarom dat geregeld wordt dat gehandicapten bij spoedgevallen terecht kunnen bij een voor hen toegankelijke praktijk. Gelukkig zijn er ook tandartspraktijken die de toegankelijkheid goed voor elkaar hebben en er bewust over nadenken. Zij zijn een voorbeeld voor de anderen.

-advertenties-

-goede doel-