Het college van Zoetermeer heeft vrijdag, 18 oktober een sluitende begroting 2014-2017 aan de gemeenteraad aangeboden. De economische crisis en vooral de bezuinigingen van de rijksoverheid blijven het gezonde huishoudboekje van Zoetermeer bedreigen. Eerder dit jaar deed het college voorstellen voor een pakket van € 5 miljoen aan bezuinigingen. In de voorgelegde begroting komt daar nog eens € 2,5 miljoen per jaar aan bezuinigingen bij. Naast bezuinigingen is er enige ruimte voor lastenverlichting. Het college stelt voor om het tarief van de afvalstoffenheffing met € 5,70 te verlagen.

De aanhoudende rijksbezuinigingen treffen de gemeenten zwaar. De afgelopen jaren bezuinigde Zoetermeer al met ruim 35 miljoen euro. Zoetermeer krijgt wederom ongeveer € 3 miljoen per jaar minder van het rijk, bovenop de eerder bekende bezuinigingen uit het voorjaar.

bezuinigingenWethouder Edo Haan: ‘’In het voorjaar moesten we inhoudelijke keuzes maken waar we als gemeente wel en niet een rol in hebben, zoals bijvoorbeeld in het zwemonderwijs. Nu hebben we gelukkig bezuinigingen gevonden die de burger minder direct raken. Er komen in dit pakket geen extra nieuwe lasten voor de burger en het bedrijfsleven, er is zelfs ruimte voor een kleine verlaging van het afvalstoffenheffingtarief’’.

Er is een nieuwe wijze van financieren van het groot onderhoud van wegen en straten; dat levert een bedrag van € 2 miljoen op. Het gemeentelijk vastgoed wordt efficiënter ingezet, wat € 0,3 miljoen per jaar oplevert. Langs de hoofdwegen wordt dimverlichting aangelegd. Dat kost eenmalig twee ton, maar leidt tot een jaarlijkse kostenbesparing van € 50.000.

Haan vervolgt: ‘’Onze voorstellen leiden uiteindelijk tot een sluitende begroting, niet alleen voor 2014 maar ook voor de eerstkomende jaren. Dat is mooi, want volgend jaar kan het nieuwe college dus met een financieel schone lei beginnen’’.

Naast alle bezuinigingen is er ook een financieel lichtpuntje. Wederom is er meer bespaard bij het ophalen en verwerken van huisvuil. Dit maakt een verdere daling van het tarief van de afvalstoffenheffing mogelijk, met 5,70 euro.

Haan vindt dat de omvangrijke decentralisatie van taken die van het rijk naar de gemeenten komen de belangrijkste financiële zorg voor de toekomst is.

Haan: ‘We zijn hard aan het werk met de voorbereiding om die taken over te nemen, op het gebied van de jeugdzorg, thuiszorg en bijstand. De taken moeten we voor onze bewoners goed gaan uitvoeren, maar ook kunnen bekostigen, terwijl we er van het rijk minder geld voor krijgen. Dat wordt nog een zware dobber’.

Op maandag 4 en 11 november debatteert de Zoetermeerse raad over de begroting.

 

Film: Het huishoudboekje van de gemeente.

-advertenties-

-goede doel-